Spárování obkladů a dlažby krok za krokem. Jak spárovat obklady?

26.04.2023

Jakýkoli obklad z keramických nebo kamenných dlaždic vyžaduje ve fázi dokončování tzv. spárování, kterým se rozumí výplň spár mezi jednotlivými obkladovými materiály. Samotné spáry plní důležité technické a estetické funkce.

Laminátové podlahy- Baumax.cz


V tomto článku:

1. Proč je nutné dlaždice spárovat?

2. Výběr spárovací hmoty pro typ obkladu

3. Spárovací hmoty - typy a výběr

4. Spárovaní dlaždic: jaká šířka spáry?

5. Spárování: jak vypočítat spotřebu spárovací hmoty

6. Spárovaní krok za krokem

7. Aplikace epoxidové spárovací hmoty

8. Spárování- závěrečná práce

9. Jak pečovat o spáryProč je nutné dlaždice spárovat?

Estetickou funkcí spáry je její ozdobná funkce, ve které významnou roli hraje barva spáry, která vytváří jednotnou kompozici s dlaždicemi. Technickou funkcí spáry je především ochrana povrchu, na který se pokládají dlažby před vlhkostí, která by do něj mohla vniknout nespojenými mezerami mezi jednotlivými obklady. Kromě toho se díky spáře nehromadí prach a nečistoty v mezerách mezi dlaždicemi a také se zabraňuje vzniku plísní, které se často vyskytují v prostředí koupelny. Spára navíc zvyšuje přilnavost dlaždic k povrchu, na kterém jsou umístěny, a také zabraňuje jejich praskání nebo uvolňování, a poskytuje tak pružnou vrstvu, která umožňuje minimální deformaci jednotlivých obkladových prvků způsobenou prací zdi nebo podlahy.

Konečným úkolem pokládky spárovací hmoty je vyrovnat výsledné nepravidelnosti v uspořádání dlaždic a také opticky skrýt nepravidelností vzniklé při pokládce.

Velmi důležitá je správná příprava již hotového obkladu a dlaždic před procesem spárování. 

Toho lze dosáhnout až po zaschnutí lepidla a úplném přilnutí dlaždice k podkladu, což obvykle trvá cca 24 hodin. Prvním krokem je odstranění distančních křížů ve spárách mezi dlaždicemi a očištění jejich povrchu od nadbytečného lepidla, které uniklo, a také odstranění nahromaděného prachu a nečistot. Tyto činnosti provádíme „nasucho“, tedy bez použití vody nebo jiných tekutin, pomocí technického nože, vysavače nebo koště. Je také možné použít mírně vlhkou houbu. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby nedošlo k poškození rohů dlaždic, což je velmi snadné. Konečnou fází přípravy obkladu pro spárování je zvlhčení okrajů dlaždic, například hadříkem, s ohledem na to, aby se voda nedostala do mezer mezi nimi, kde se má spárovací hmota pokládat.

Výběr spárovací hmoty pro typ obkladu

Typy spárovací hmoty závisí na vlastnostech obkladového materiálu a podmínkách, ve kterých se používá.

A tak na místech, kde nedochází k významným změnám teploty a intenzivnímu slunečnímu záření, je přípustné používat i úzké spáry, bez zvláštní specifikace. Pokud je však obklad instalován na deformované podklady, vystavené silnému slunečnímu záření a v prostředí s měnící se teplotou, jako jsou například povrchy s podlahovým vytápěním, terasy, balkóny, vnější fasády a schody, v bazénech atd., je nutné použít speciální k tomu určené spáry. V opačném případě může dojít k vážnému poškození, prasknutí nebo odpadnutí keramických dlaždic od podkladu. Takové spáry by měly mít elastické, tepelně izolační vlastnosti a v případě konstrukcí umístěných venku také mrazuvzdorné a paropropustné vlastnosti, které brání hromadění vlhkosti pod dlaždicemi, a dávají možnost úniku spárou ven, co zabraňuje odlepení dlaždice. Za tímto účelem musí mít spoj také odpovídající šířku. V místnostech s vysokou úrovní vlhkosti, například v koupelně nebo prádelně, se nejčastěji používají hydrofobizované spáry, které chrání proti pronikání vlhkosti.

Dlažby a obklady - Baumax.cz

Spárovací hmoty - typy a výběr

Před spárováním je nutné zvolit typ spárovací hmoty, kterou chcete pokládat.

V závislosti na jejich vlastnostech můžeme rozlišovat následující typy spárovacích hmot:

  • cementové spárovací hmoty, patří mezi nejběžnější typy spárovací hmoty. Hmota je složená hlavně z portlandského cementu smíchaného se speciálním kamenivem a pigmenty. Použití je velmi snadné, a vzniklé při použití nečistoty lze snadno odstranit. Díky svým vlastnostem se používá hlavně pro spárování vnitřních povrchů, zejména stěn, ačkoli existují i druhy s více vlastnostmi (akrylové elastické spárovací hmoty), které se vyznačují mnohem rychlejším tuhnutím a kratším procesem schnutí, jsou také pevnější a zároveň extrémně odolné proti oděru, tvorbě skvrn a vzniku bakterií a plísni. Z tohoto důvodu je možné je použít také na povrchy s podlahovým vytápěním, na vnější povrchy a také v místnostech se zvýšeným stupněm vlhkosti, jako jsou koupelny, kuchyně nebo prádelny. Jejich značnou výhodou je schopnost vyplňovat mezery do šířky 15 mm,
  • akrylové spárovací hmoty - jsou připraveny k okamžitému použití, protože pro dosažení správné konzistence nevyžadují míchání s vodou. Vhodné hlavně pro vnitřní použití, a to díky své flexibilitě také pro povrchy s podlahovým vytápěním. Dají se použít i venku, ale pouze na stěny. Jejích nevýhodou je špatná odolnost proti vlhkosti. Mohou být použity k vyplnění spár do šířky 10 mm,
  • epoxidové spárovací hmoty - na bázi epoxidových pryskyřic je dvousložková epoxidová spárovací hmota skládajících se ze dvou prvků - epoxidové pasty a tvrdidla. Před použitím je nutné je promíchat a samotná hmota je hotová pro použití asi po 30 minutách.

Charakteristickou vlastností epoxidových spárovacích hmot je řada jedinečných vlastností, díky nimž jsou velmi atraktivní pro zákazníky i přes relativně vysokou cenu. Jsou to:

- dlouhá životnost - na rozdíl od cementových hmot se časem neopotřebovává a nedrolí a samotný spoj je mnohem pevnější než ten, který byl vytvořen pomocí jiných typů spárovacích hmot,

- dokonalá nepropustnost proti vodě a páře, díky čemu je obzvlášť vhodná pro použití v místnostech s vysokou vlhkostí,

- odolná proti prachu a nečistotám, které nepronikají spárou,

- barvy se časem nevymývají, a tak spoje nemění svou barvu.

Jejich nevýhodou je, že by se neměly používat venku.

Dlažby a obklady - Baumax.cz

Spárovaní dlaždic: jaká šířka spáry?

V praxi šířka spáry závisí na velikosti použitých dlaždic - čím větší, tím širší by spára měla být. Spáry by měly zpravidla tvořit 2 až 6% celého povrchu keramického obkladu. Předpokládá se, že malé spáry používáme pro mozaiky o rozměrech 2x2 cm (šířka spáry - cca 1 mm) a pro obklady ne větší než 10x10 cm (šířka spáry - cca 2 mm). Střední spáry o šířce 3 až 5 mm se pokládají, pokud je velikost dlaždic 20x20 cm - 20x30 cm, zatímco spáry široké 6 - 10 mm se používají pro velkoformátové dlaždice 30x30, 40x40, 50x50 cm a větší.

Spárování: jak vypočítat spotřebu spárovací hmoty

Výpočet množství potřebné spárovací hmoty lze provést samostatně, nebo můžete použít speciální kalkulačky dostupné na mnoha webových stránkách výrobců spárovacích hmot, které automaticky provádějí výpočty poté, co jim jsou poskytnuté základní parametry, například velikost dlaždic, stejně jako šířka a hloubka požadované spáry. Tyto stránky také poskytují další informace o spárování.

V prvním případě je nutné použít matematický vzorec, jako: (a + b) / (a ​​x b) x Sf x hf x 0,16 = spotřeba kg / m2,

kde:

a - je délka dlaždice v centimetrech,

b - je šířka dlaždice v centimetrech,

Sf - je šířka spáry v milimetrech,

hf - je hloubka spáry nebo tloušťka dlaždice v milimetrech.

Spárovaní krok za krokem

Výběr barvy spárovací hmoty

Je zřejmé, že barva spárovací hmoty by měla být v souladu s barvou dlaždic, i když to samozřejmě záleží na našich osobních preferencích. Můžete si vybrat barvu spáry tak, aby přesně odpovídala pigmentaci obkladu, díky čemuž celek získá jednotný vzhled, nebo můžete v tomto ohledu zvolit úplný kontrast, například bílé dlaždice + černá spára. Je však třeba vzít v úvahu, že přílišná uvolnění fantazie může mít za následek kýčovitý vzhled celku nebo výsledek unavující zrak. Je také třeba vzít v úvahu praktické aspekty a například spoj na podlahu v kuchyni by měl být zvolen tak, aby jeho barva odolávala možnému znečištění.

Spárování nástěnných obkladů

Nejdůležitějším pravidlem je pokládat spáru postupně na každou stěnu, čímž se zabrání přílišnému vysychání spárovací hmoty, která již byla aplikována. Jinak nastane problém s jejich následným čištěním a vyhlazením spár.

Prvním krokem je řádné promíchání spárovací hmoty, kterou mícháme, dokud nevznikne jednotná konzistence, bez hrudek. Podrobné informace na toto téma poskytuje každý výrobce. Poté pomocí speciální gumové stěrky, která slouží k zabránění poškození vnějšího povrchu dlaždic, nanášejte spárovací hmotu energickými pohyby podél mezer mezi nimi. Je nutné vyvinout značný tlak, aby spoj pevně vyplnil veškerý volný prostor.

Dalším krokem je sebraní pomocí stejné gumové stěrky přebytku aplikovaného spoje, což zároveň zaručuje její rovnoměrné rozložení.

Dalším krokem je vyhlazení spár, které lze zahájit přibližně po 30 minutách od aplikace spáry, počínaje relativně důkladným čištěním dlaždic. Zopakujte celou operaci a po jejím dokončení otřete celý povrch suchým měkkým hadříkem. To samé provedeme postupně na každé zdi.

Poslední fází spárování nástěnných obkladů je nanesení spáry do všech ohybů, tzn. na malé plochy jednotlivých stěn.

Spárování podlahové dlažby

Proces spárování podlahové dlažby je v zásadě stejný jako nástěnných obkladů.

Po důkladném promíchání spárovací hmoty nanášejte pomocí gumové stěrky, ​​počínaje od rohu místnosti a postupným pohybem dovnitř místnosti. Je třeba si uvědomit, že v místnostech s větší plochou, aby se zabránilo vysychání spáry, je potřeba rozdělit plochu na zóny, ve kterých budeme provádět práci a postupně přecházet z jedné zóny do druhé.

Také v případě podlahových dlaždic je nutné spojovaný povrch dvakrát omýt.

Aplikace epoxidové spárovací hmoty

Aplikace epoxidové spárovací hmoty je technicky téměř totožná s aplikací tradiční spáry, avšak nanášení spáry se provádí diagonálním pohybem stěrky směrem k okraji dlaždic.

Závěrečný proces spárování vypadá však trochu jinak, protože epoxidovou hmotu je nutné očistit bezprostředně po aplikaci, aby se zabránilo jejímu vyschnutí, jinak je extrémně obtížné ji odstranit.

Odstraňte přebytečnou spáru z dlaždic pomocí houby na dlažbu a její profilování měkkou houbou.

Spárování- závěrečná práce

Bez ohledu na druh spárovací hmoty měla by být spárovací plocha na konci důkladně vyčištěna, přičemž je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškrábání. K tomu použijte měkkou houbu lehce navlhčenou vodou.

Jak pečovat o spáry

Po dokončení spárovaní stojí za to starat se o řádnou péči a údržbu spár, díky čemu prodloužíme jejich životnost. K čištění spár můžete použít jedlou sodu, čistou vodu nebo nejlíp, účinný impregnační prostředek na spáry, který má nejen čisticí, ale také fungicidní vlastnosti. K aplikaci čisticích přípravků na spoje je nejlepší použít úzký kartáč s měkkými štětinami nebo bavlněný hadřík, aby nedošlo k jeho poškození.


NECHTE SE INSPIROVAT!


Samolepicí obklady do koupelny - rychlý způsob, jak změnit vzhled interiéru


Lepidla spárovací hmoty a příslušenství pro keramické obklady - přehled nejlepších produktů pro lepení


Čím vyčistit obklady po rekonstrukci


 

Zpět