Změna fakturačních údajů

Změnu fakturačních údajů lze provádět max. do 15. dne následujícího měsíce, od data vystavení faktury.
V případě, že žádáte o změnu fakturačních údajů, zašlete prosím vyplněný formulář „Žádost o změnu fakturačních údajů“ (najdete na www.baumax.cz) s kopií původní faktury na adresu: [email protected] nebo poštou na adresu: BM ČESKO, s. r. o., Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 – Chodov.
V případě, že formulář nebude řádně a úplně vyplněn, nebude Vaše žádost vyřízena.

 

Děkujeme za pochopení.