Odběr elektroodpadu

Chraňte životní prostředí – své vysloužilé elektrospotřebiče můžete zdarma odevzdat do označených kontejnerů v prodejnách BAUMAX a my je předáme k ekologické recyklaci!

ELEKTROWIN a.s. provozuje systém zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a využití elektrospotřebičů a elektroodpadu. Společnost není založena za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci domácích elektrických spotřebičů.

V BAUMAXu sbíráme nefunkční elektrospotřebiče z domácností i dílen, např. jako jsou žehličky, rychlovarné konvice, mixéry, šicí stroje, mlýnky, brusky, pily, vrtačky apod.

Když doslouží….nikdy nevyhazujte nepotřebná elektrozařízení do popelnice nebo do přírody, mohou obsahovat nebezpečné látky a potřebují odborné zacházení při zajištění recyklace. Můžete je odevzdat u prodejce, na sběrném dvoře nebo jiných označených místech zpětného odběru.

Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

 

Seznam prodejen Baumax, kde můžete odevzdat elektroodpad k recyklaci, najdete zde: http://www.baumax.cz/prodejny/