Politika osobních údajů

 

 1. Úvod

BM ČESKO s.r.o. se sídlem v Praze (Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 – Chodov) chrání soukromí všech uživatelů svých webových stránek. Zásady spojené s používáním webu jsou:

 1. Neposkytnutí informací o uživatelích našich stránek třetím stranám, pokud to oni sami výslovně a jednoznačně neoznámí předem.

 2. Ochrana všech materiálů předávaných uživateli webu.

 3. Používání postupů k ochraně soukromí uživatelů webu s výhradou, že webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Proto mohou tyto stránky fungovat v souladu s vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí a používání jednotlivých stránek.

 4. Web může být použitý pouze pro zákonné účely. Uživatel nesmí porušovat nebo se pokoušet porušit jeho bezpečnost. V případě porušení tohoto zákazu je možné vyzvat uživatele k zodpovědnosti.

 5. Naše společnost není správcem obsahu zaslaných informací.

 

 1. Osobní údaje

 

 1. Správce osobních údajů uživatelů webu je BM ČESKO s.r.o. se sídlem v Praze (Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 – Chodov)

 2. Účely, právní základy a období zpracování osobních údajů se uvádějí zvlášť pro každý účel zpracování údajů.

 3. Uživatel našich stránek má následující práva týkající se zpracování svých osobních údajů:

 1. právo na přístup k osobním údajům,

 2. právo na opravu osobních údajů,

 3. právo vymazat osobní údaje,

 4. právo omezit zpracování osobních údajů,

 5. právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů,

 6. právo na přenos dat,

 7. právo podat stížnost dozorčímu orgánu,

 8. právo odvolat souhlas uděleným pro zpracování osobních údajů.

 1. Osobní údaje uživatele webu mohou zpracovávat subjekty, jejichž služby používáme pro zpracování dat. Všechny subjekty pověřené zpracováním osobních údajů zaručují použití příslušných bezpečnostních opatření a bezpečnost osobních údajů vyžadovaných zákonem.

 2. Naše webové stránky lze prohlížet bez poskytnutí osobních údajů, avšak v některých případech může naše společnost požádat o jejich zpřístupnění

 3. Osobní údaje se shromažďují pouze v nezbytném minimálním rozsahu, zejména pro účel uvedený v daném formuláři uvedeném na internetových stránkách. V závislosti na účelu, pro který jsou poskytovány osobní údaje, je každý takový případ spojen s dobrovolným souhlasem uživatele webu nebo s získáním informací v souladu s čl. 13 GDPR

 4. Pokud uživatel webové stránky používá    během přístupu na stránku své konto v síti např. Facebook nebo Google, bude e-mailová adresa shromážděna z dat přiřazených profilu v příslušné sociální síti.

 5. Naše společnost provozuje internetový obchod a za účelem nákupu je nutné si přečíst podmínky obchodu umístěné na adrese: https://www.baumax.cz/regulamin/

 6. S nabídkami, propagacemi a dalšími zprávami souvisejícími s naší společností a jejími přidruženými subjekty se může uživatel webu seznámit pomocí souhlasu se zasíláním newsletteru. Chcete-li to provést, vyplňte příslušný formulář a poskytněte nám osobní údaje potřebné k jeho obdržení. Poskytování těchto údajů je dobrovolné, ale nezbytné, pokud chcete dostávat newsletter. Data budou zpracovávána po celou dobu trvání newsletteru, pokud uživatel stránky nezruší svůj souhlas se zasíláním.

 7. Při kontaktu s naší společností prostřednictvím e-mailu, a to i zasláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, nám přirozeně zasíláte e-mailovou adresu jako adresu odesílatele. Kromě toho mohou být do těla zprávy zahrnuty i další osobní údaje. Poskytování údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro kontakt.

 8. Na webových stránkách společnosti mohou být k dispozici různé typy průzkumů, dotazů a jiných formulářů, na jejichž základě může uživatel webové stránky zadat své osobní údaje. Vyplnění a odeslání takového formuláře má za následek, že osobní údaje obsažené v něm budou zpracovány výhradně za účelem zpracování dotazníku, dotazu nebo jiného účelu formuláře.

 1. Politika cookies

Obsah Politiky cookies je umístěn na adrese https://www.baumax.cz/cookies/


 

 1. Protokoly serveru

 

 1. Používání webových stránek je spojeno se zasíláním dotazů na server, na kterém jsou uloženy. Každý dotaz adresovaný serveru je uložen v protokolech serveru.

 2. Záznamy zahrnují IP adresu, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému používaném uživatelem webu. Záznamy jsou zapsány a uloženy na serveru.

 3. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními uživateli, kteří používají tento web a nejsou námi používány k identifikaci uživatelů webu. .

 4. Serverové protokoly jsou pouze pomocný prostředkem sloužící k administraci webu a jejich obsah není sdělen nikomu kromě těch, kteří jsou oprávněni spravovat server.


 

 1. Sociální média

 1. Webové stránky používají pluginy a další nástroje sociálních sítí poskytované přes sociální sítě např. Facebooku nebo Google.

 2. Zobrazením webových stránek naší společnosti, která obsahuje takový plugin, prohlížeč uživatele webu vytvoří přímé spojení se servery správců sociálních sítí (poskytovatelů služeb). Obsah pluginu je přenášen daným poskytovatelem služeb přímo do prohlížeče uživatele a integrován s webovou stránkou. Díky této integraci poskytovatelé služeb dostávají informace o tom, že prohlížeč webových stránek uživatele zobrazil stránku naší společnosti, a to i v případě, že uživatel nemá profil u daného poskytovatele služeb nebo se k němu momentálně nepřihlásil. Takové informace (společně s adresou IP) zasílá prohlížeč uživatele přímo na server daného poskytovatele služeb a tam je uložen .

 3.  Přihlášení do sociální sítě např. Facebooku nebo Google vede ke skutečnosti, že poskytovatel služeb poskytující tuto službu bude moci přímo přiřadit návštěvu webových stránek naší společnosti k profilu uživatele v dané sociální síti.

 4. Pokud uživatel webu používá plugin (kliknutím např. na tlačítko "To se mi líbí" nebo "Sdílet", příslušné informace budou také odesílány přímo na server poskytovatele služeb a tam uloženy). Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na sociální síti a zobrazí se lidem přidaným jako kontakty uživatele. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití poskytovatelem např. Facebook nebo Google, stejně jako možnost kontaktu a práva v tomto ohledu a možnost použití nastavení ochrany soukromí jsou popsány v pravidlech ochrany soukromí poskytovatele služeb dané sociální sítě.

 5. Aby se zabránilo situaci, kdy sociální webové stránky přiřazují data shromážděná během návštěvy na webových stránkách naší společnosti přímo na profilu webových stránek na dané webové stránce, je třeba se před tím, než navštívíte naše webové stránky, odhlásit z této webové stránky. Můžete také zcela zabránit načítání na stránce pluginu pomocí příslušných rozšíření pro prohlížeč uživatele (např. Blokování skriptů).