Ozonovaná voda – nejdůležitější informace

02.04.2021

 

Ozonizace vody spočívá hlavně v zbavování se z vody virů, bakterií a jiných mikroorganismů. Po ozonizaci nemá voda žádnou barvu, vůni ani chuť. Proces ozonizace kontaminované vody upravuje její stav. Ozonátor rozpouští plynný ozon ve vodě a tím vodu dezinfikuje.

V následujícím článku jsme shromáždili základní informace o procesu ozonizace vody a jejím využití v každodenním životě a průmyslu. Vysvětlíme výhody a nevýhody používání ozonu. Samozřejmě najdeme mnohem více výhod. Pokud vás zajímá, jak lze ozonizovanou vodu použít, doporučujeme vám přečíst si níže uvedený obsah.

Bazény - Baumax.cz

Ozonovaná voda – výhody a nevýhody

Ozon je biocidní molekula, což znamená, že během ozonizace odstraňuje z vody bakterie a houby. Jedná se o nesmírně důležitý proces používaný k úpravě vody. Obrovskou výhodou ozonizace je očišťování vody z patogenních sloučenin. Ozon navíc odbarvuje vodu a zlepšuje její chuť. Oxiduje železo a mangan a sloučeniny rozpustné ve vodě: kyanid, sírany a dusičnany.

Nevýhodou ozonizace je nutnost provádět tenhle proces při nízké teplotě. V teplé vodě ozon mizí rychleji, a tedy – rozkládá se téměř okamžitě po jeho vytvoření.

Ozonizace vody doma

Využití ozonizace vody v domácnosti: oplachování potravin, získávání pitné vody, léčivé – baktericidní účinky pro sanitární zařízení, zahradní bazény- čištění (ozonizovaná voda může nahradit chlor), pro instalaci jímky s ozonizovanou vodou, která zabije potenciální bakterie z mělkých vrtů.

Použití ozonizované vody

Oplachování potravin

Než se ovoce a zelenina ze vzdálených zemí dostanou k nám, jsou ošetřený prostředkem, který prodlužuje jejich životnost. Může to trvat až několik měsíců, než se ovoce dostane do obchodu. Během této doby ovoce dozrává, je vystaveno mechanickému poškození během přepravy a uskladnění na pultech v obchodě, a při těchto činnostech není obtížné přenášet bakterie nebo nečistoty ze slupky. Dokonce i domácí ovoce a zelenina jsou ošetřeny škodlivými pesticidy. Připojení domácího ozonátoru vám umožní opláchnout zeleninu a ovoce a odstranit pesticidy, bakterie a jiné zdraví škodlivé látky. Použití ozonu je také skvělé také při mytí masa. Nezapomeňte však před ozonizací umýt výrobky studenou vodou.

Vlastnosti úpravy vody

Ozonizovaná voda může chuť vody obohatit, a proto se z ní vyrábí čaje a bylinky. Ozonizovanou vodu nelze po její přípravě okamžité spotřebovat, měla by se uvařit nebo počkat alespoň hodinu. Dalším příkladem použití ozonu ve vodě je léčba kožních vředů a mykóz. Pro usnadnění hojení by se na ránu měly aplikovat sterilní obvazy namočené ve vodě s ozonem. Tuto vodu lze navíc použít k dezinfekci hraček, dudlíků, kartáčků a dalších věcí vystavených znečištění.

Bazény - Baumax.cz

Ozonizace vody v domácích bazénech

Pro dezinfekci ozonem jsou vhodné: samonosné bazény, bazény s kovovou konstrukcí, dětské bazény, vířivky, zahradní bazény, nafukovací bazény (i když v tomto případě je voda pravidelně vyměňována, než dlouhodobě udržována v plném stavu) větší uzavřené hotelové bazény a veřejné bazény.

Ozonizace vody je stále oblíbenější v zahradních a veřejných bazénech. K provedení dezinfekčního procesu musíte mít ozonátor. Ozonizace se provádí pomocí speciální Venturiho trubice se třemi otvory. První je odpovědný za zavádění vody, protilehlý otvor uvolňuje ozon, zatímco třetí v příčné poloze přivádí ozonový plyn do generátoru tlakem kyslíku. Generátor ozonu může mít vestavěné vzduchové čerpadlo, které pod tlakem uvolňuje vodu z otvoru. Ozonovaná voda je stále oblíbenější v aquaparcích nebo v hotelech s bazény. Je skvělou náhražkou chloru. Hosté si velmi často vědomě vybírají vodu bez chloru, který může dráždit pokožku a na rozdíl od ozonu není k pokožce tolik šetrný.

Před použitím této metody vyberte vhodný ozonátor a pozorně si přečtěte návod použiti. Špatně připojený ozonátor nebo nedostatečný tlak nemusí dodávat ozon správně.

Vířivky- Baumax.cz

Příklady ozonizace vody v průmyslu

Ozonizace vody se také používá ke snížení spotřeby kyslíku – což je velké snížení nákladů pro čistírny odpadních vod. Odpadní vody lze touto metodou čistit, protože pomáhá odstraňovat z vody chemická a baktericidní látky.

Ozonizace se také používá na jatkách ke stříkání masa a ryb. To snižuje koncentraci bakterií. Totéž platí pro zemědělskou výrobu. Používání ozonu funguje nejlépe pro stříkání jablek, okurek a jiného ovoce a zeleniny se slupkou.

Jak vidíte – pozitivní aspekty používání ozonu jsou nesporné. Dezinfekce touto metodou přináší úžasné výsledky. Ozonizace se používá v mnoha průmyslových odvětvích a v domácnosti. Je velmi důležité dodržovat pokyny pro použití ozonátoru. Celý proces by měl probíhat s otevřenými okny. Ozon je velmi dráždivý plyn, může způsobit podráždění např. očí nebo vyvolat záchvaty dušnosti a kašel. Během ozonizace se ujistěte, že je místnost dobře větraná. Správná ozonizace vody nepoškodí vaše zdraví. Množství plynu uvolněného z vody po čištění je tak malé, že nepředstavuje hrozbu pro vaše zdraví. Stojí však za to zajistit, aby nebyly během tohoto procesu v místnosti malé děti, zejména kojenci. Každý ozonátor má přiložený návod k použití, který vám jistě pomůže správně používat zařízení. Cena zařízení není nejnižší, ale pozitivní účinek vody na člověka za tuto částku rozhodně stojí.


 

 

Zpět