Řez vinné révy, kdy a jak správně jej provádět?

21.02.2023

Réva je dřevina, pro kterou řez je při pěstování velmi důležitý. Spolu s hnojením, zálivkou a přikrytím na zimu udrží řez révy krásné a zdravé keře. Řezem se zajistí také rovnováha mezi růstem a plodností. Jak provádět každoroční prořezávání vinné révy? Jak postupovat při řezu mladých a starších exemplářů? Poradíme vám, kdy je pro řez nejlepší doba, jakým způsobem vinnou révu řezat, a také jaké nástroje k této práci použít, a na co si dát pozor.

Zima je nejvhodnějším obdobím pro prořezávání a tvarování vinné révy. Zimní řez révy vinné zajisťuje kvalitní plody a její dlouhou životnost. Ovšem tímto celá péče u révy nekončí. Prořezávání révy je totiž nejen v zimě, ale i na jaře a v létě nesmírně důležité. Dobře provedený řez zajistí bohatou plodnost a správná péče dobrý stav dřevin a jejich zdraví.

Rostliny- Baumax.cz


V tomto článku:

1. Kdy stříhat vinné révy?

2. Jak a čím prořezávat révu?

3. Jaké typy řezů můžete provést?

4. Jak důležité je systematické prořezávání révy vinné?Kdy stříhat vinné révy?

Systematický řez vinné révy je nesmírně důležitý. Provádí se v různých obdobích roku. U mladých keřů vypadá trochu jinak, než u starších exemplářů. Staré dřevo bude vyžadovat mírně odlišný řez. Podívejte se, kdy je nejvhodnější čas prořezávat vinnou révu podle věku rostliny.

Mladé sazenice vinné révy se sázejí na podzim do země tak, aby nad povrch vyčnívaly dvě očka. Po výsadbě je nutné celou přikrýt zeminou. To jí zajistí dobré přezimování. První řez u révy se provádí brzy na jaře.

Nejvíce použivánými typy řezů v našich podmínkách jsou: řez na čípek a řez na hlavu. Řez na čípek se nazývá také řez „na očko“, jelikož révu zastřiháváme na jedno až na dvě očka, tj. jeden až dva boční pupeny. Z nich pak příští rok vyrostou plodné větévky. Řezem na hlavu vyřízneme z rostliny staré odplozené dřevo. Tímto způsobem se postupně vymění staré výhony za nové, které příští rok zaplodí.

Zimní řez a jarní řez

V prvním roce po výsadbě je dobré výhon révy trochu zkrátit tak, aby zůstala dvě očka. Z nich vyrůstají dva výhony, které tvoří základ nové rostliny. Od této chvíle můžete začít formovat řezy a starat se o pravidelné sanitární řezy. O těchto typech řezu si napíšeme trochu více níže. První rok je pro pěstování vinné révy nesmírně důležitý a rozhodně byste neměli zapomínat na vhodný řez.

Ve druhém roce se tvoří kmen. Dřevnaté části rostliny se stříhají na výšku 70–80 cm. Při pěstování je také zvykem nechat na horní části kmene během vegetace vyrůst až čtyři mladé výhonky. Pokud je rostlina dostatečně velká již ve druhém roce, hlavní výhon se ve výšce 150 cm zkrátí a zbývající výhony se ohnou vodorovně k opěrce.

Několikaleté rostliny seřezáváme poměrně brzy, koncem února nebo začátkem března, kdy ještě není plně rozběhnutá vegetace, ale ani nehrozí mrazíky. Révu je vhodné řezat v bezmrazých a suchých dnech. Zimní a jarní řez by měl být proveden před dobou tzv. „slzení révy“, kdy jakýkoliv řez způsobí velkou ztrátu mízy. Keře by se neměly řezat od začátku dubna do poloviny května. Silnější výhony se zkracují na dvě nebo tři očka, zatímco tenčí se ponechávají s jedním očkem.

 

Zajímavost!

„Slzení révy“ je přirozený jev. Obvykle začíná v březnu, kdy slunce ohřívá půdu a kořeny rostlin. S jarem začíná vegetace a šťáva v rostlině začne cirkulovat, a tak začne s řezy unikat míza. Řez v období „slzení révy“ může mít za následek vysílení a odumření sazenice.

 

Letní řez révy vinné

Po „slzení révy“ se v druhé polovině května provádějí sanitární řezy. Často se jedná o radikální řez, především kvůli omlazení rostliny a odstranění starých, dřevnatých a poškozených částí.

Letní řez vinné révy je třeba provést od června do září.

Rostliny- Baumax.cz

Podzimní řez révy vinné

Jedná se o sanitární prořezávání, a prořezávání pro formování rostliny. Na podzim (obvykle listopad) by měla být réva pečlivě prořezána, aby se rostlina na jaře bez problémů probudila během vegetačního období. V té době se stříhají i ty výhony, které byly v jarním období vynechány. Po podzimním řezu je třeba keř dobře chránit před mrazem. V té době je potřeba uklidit zahradu a postarat se o zahradní nábytek a drobnou zahradní architekturu.

Jarní, letní a podzimní prořez se provádí v prvním, druhém a třetím roce, a v každém dalším roce.

Jak a čím prořezávat révu?

Řez hroznů je důležitý, ale kromě toho, že víte, kdy své rostliny stříhat, musíte také vědět, jak to udělat správně. Dobrá technika prořezávání umožní, aby se výhonky rychle zacelily a rostlina z tohoto ošetření vytěžila maximum.

Zajímavost!

Vinná réva dobře snáší i silný řez, takže se nemusíte bát, že jej příliš prořezáte. Častou chybou začínajících zahradníků je naopak příliš mírný řez.

 

Vinná réva miluje silný řez. Takovým radikálním řezem podnítíte rostlinu k silnějšímu růstu a hojné plodnosti. Na řezání vždy používejte ostré a dezinfikované nástroje. Zahradnické nůžky, které jsou příliš tupé, místo řezu zbytečně roztřepí a znesnadní hojení řezných ran. Nedostatečná dezinfekce nářadí zase může vyústit v nemoci.

Správná technika zabrání vzniku řezných ran a zjednoduší řez. Révu řežte vždy pod mírným úhlem (naproti očku révy), ve výšce cca 2 cm nad uzlem. Šťáva vytékající z takové řezné rány pak nezaleje poupata.

Čím menší a hladší rána, tím lépe. Je proto třeba je řezat tak, aby rostlinám způsobit co nejmenší nepříjemnosti.

Všechny řezy musí být okamžitě zajištěny. K ochraně řezných ran se používají speciální zahradnické pasty, které urychlují proces hojení a zabraňují pronikání mikroorganismů do rány.

Řez se provádí třemi způsoby:

Krátký řez spočívá v ponechání jednoho až čtyř spodních pupenů na výhonu. V tomto případě může rostlina růst nerovnoměrně a vytvořit spoustu hustých, zelených bočních výhonků. Tento řez se také provádí, když jsou výhony tenké a méně než metr dlouhé.

Střední řez je vhodný pro všechny odrůdy révy, a to znamená její zkrácení na pět, šest, sedm nebo maximálně osm pupenů. Používají se v případě odrůd, které tak dobře nesnášejí krátký řez výhonů.

Dlouhým řezem se rozumí prořezávání výhonů tak, aby na nich zůstaly alespoň pupeny. S takovým řezem se získá rovnoměrnější tvar na podpěrách a zároveň poskytuje rostlině větrání a dobré osvětlení. Dlouhý řez se provádí u odrůd, které plodí málo.

Rostliny- Baumax.cz

Jaké typy řezů můžete provést?

Typ a způsob řezu závisí na způsobu pěstování a výšce opory. To jakým způsobem rostliny prořezáváme, je stejně důležité, jako to, kdy to děláme. Různé typy řezu znamenají, že slabší výhony jsou odstraněny a nahrazeny silnými, novými. Silný růst výhonků je výsledkem správné péče, včetně řezu, zálivky a hnojení. Podívejte se, jaké druhy řezu se provádí.

Tvarovací řez

Umožňuje dát dřevinám správný tvar a přispívá k uvolňování nových výhonků na keři. Provádí se na mladých keřích na konci zimy, kdy jsou odstraněny tvrdé výhonky. Tenčí výhony se seřezávají během vegetace.

Tvarovací prořezávání má za účel dodat révě správný tvar. Při takovém prořezávání se odstraní boční výhonky rostoucí nesprávným směrem, což umožní rostlině vysadit výhonky, které budou vhodné pro zvolený tvar révy. Tvorba ovocných keřů je důležitá a umožňuje nejen stimulovat výhony a zajistit bohatou plodnost, ale také zajišťuje estetický vzhled keře.

Při prvním řezu zůstanou dva výhony. Ve druhém roce se slabší často odstraňuje a rostlina se vhodným způsobem tvaruje.

Prořezávání pro stimulací tvorby plodů

Tento typ prořezávání se provádí, aby silně podpořit tvorbu plodů. Takové prořezávání se provádí brzy na jaře. Při tomto řezu se odstraní více než polovina plodných pupenů (z jednoletých nebo dvouletých výhonů) – tento řez omlazuje keř.

Prořezávání pro stimulaci tvorby plodů se provádí podle odrůdy. Bohatě plodící odrůdy mohou mít silný hlavní řez, kdy na výhonu zůstává 6-8 oček. Méně plodící rostliny vyžadují více pupenů (10-12).

Sanitární řez vinné révy

Výhonky střiháme, pokud rostlina takové ošetření vyžaduje z hygienických důvodů. Při takovém prořezávání se odstraňují odumřelé, nemocné, poškozené nebo odumírající výhony a také narůstající čepy starého dřeva a zdřevnatělé čepy. Sanitární prořezávání by mělo být provedeno spolu s péčí o hrozny po období slzení révy. Mezi sanitární střihy patří také omlazující střihy.

Sanitární prořezávání odstraňuje nepotřebné výhonky, zajišťuje bohatou plodnost a omlazuje rostlinu.

Rostliny- Baumax.cz

Jak důležité je systematické prořezávání révy vinné?

Řezání vinné révy stimuluje rostlinu k lepšímu růstu a tvorbě nových výhonků, umožňuje rychlejší tvorbu nových ovocných pupenů a pomáhá při odstraňování mrtvých, suchých, poškozených nebo nadměrně zahušťujících výhonků. K řezu révy proto přistupujte opatrně, protože zajistí zdravý vzhled rostlin a zajistí správné plodování. Vždy řežte ostrými a dezinfikovanými nástroji.

 


 

NECHTE SE INSPIROVAT!


Jak zařídit předzahrádku před vstupem do domu


Jak navrhnout zahradu? Poznejte fázi plánování zeleného prostoru


Jaké doplňky do zahrady stojí za to pořídit v této sezóně


 

Zpět