Plovoucí podlahy a podložka pod plovoucí podlahy s podlahovým topením - jaké materiály zvolit?

10.12.2020

 

Nepochybně podlahové topení, které zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v celé místnosti, a dává velmi příjemný pocit při chození naboso po místnosti je stále populárnější a používá se v různých typech interiérů. Podle běžných a bohužel docela zavedených názorů je nejlepším materiálem vhodným pro podlahu s podlahovým topením keramická dlažba jako obzvláště odolný a teplovodivý materiál. Při tom si také podlahové topení můžete užít  s jinými materiály, jako jsou podlahové prkna nebo běžné laminátové podlahy.

Než se rozhodneme pro výběr konkrétního typu panelů, které budou použity pro podlahové vytápění, musíme se seznámit s jejich specifickými vlastnostmi, k čemuž nám pomůže speciální označení, které používají výrobci na obalu.

Laminátové podlahy- Baumax.cz

Jaké označení hledat na panelech?

 

 

Mezi nejdůležitější parametry, jaké uvádějí výrobci panelů a které de facto rozhodují o jejich kvalitě, patří: třída oděru, třída zátěže a koeficient tepelného odporu m2K/W panelu. Používají se také jiné symboly, které označují další důležité parametry panelů.

 

Třída oděru

 

To je jistě jeden z nejdůležitějších parametrů, které charakterizují podlahové panely, protože čím vyšší je stupeň jejich oděru, tím odolnější jsou vůči možnému poškození vrchní vrstvy a ve výsledku si zachovají takový parametr, jako je správná tloušťka panelů. Existuje 5 tříd tohoto parametru, a jmenovitě: nízké zatížení (AC1), střední zatížení (AC2), silné zatížení (AC3), velmi silné zatížení (AC4) a extrémní zatížení (AC5), z nichž první tři jsou určeny pro panely používané v domácnostech, zatímco poslední dva - se používají  ve veřejných prostorech.

 

Třída zátěže

 

Uvádí, do jaké míry jsou dané podlahové panely odolné vůči intenzivnímu používání bez jejich většího opotřebení. Označují se číselnou třidou, kde:

- první číslice označuje typ místnosti, ve které mají být použity (2 - obývací pokoj, 3 – veřejný prostor),

- druhá číslice označuje maximální úroveň zatížení dané místnosti (1 - místnost s malým provozem, 2 místnost se středním provozem, 3 - místnost s intenzivním provozem).

 

Koeficient tepelného odporu

 

Uvádí stupeň tepelné izolačnosti podlahových panelů a je označen písmenem R. Je velmi důležité, aby maximální koeficient tepelného odporu panelu s použitou podložkou nepřekročil 0,15 m2 * K / W, nejčastěji 0,10 m2 * K / W při tloušťce do 12 mm a 0,08 m2 * K / W pro tloušťku 10 mm. To má zásadní dopad na účinnost podlahového vytápění.

 

Symboly označující další důležité parametry panelů

 

Každý výrobce používá v tomto ohledu vlastní označení, přičemž zvláštní roli hrají ty, které souvisejí s bezpečným používáním podlahových panelů. Mezi ně patří: protiskluzné vlastnosti podlah tzn. třída protiskluznosti daného panelu, a čím je vyšší, tím je panel bezpečnější při každodenním používání, třída požární odolnosti, která určuje vlastnosti panelů při působení ohně, hygienická nezávadnost uvádějící stupeň v jakém jsou panely šetrné k životnímu prostředí a které neuvolňují do prostoru škodlivé chemické látky ve formě formaldehydu. Obvykle je to spojeno se získáním příslušného certifikátu Národního hygienického ústavu.

Pokud jde o další parametry panelů, které jsou výrobcem uváděny na jejich obalu, můžeme zde rozlišit: antistatickou třídu, třidu  světlostálosti, která informuje o tom, do jaké míry je panel odolný vůči světlu, třídu oděru, třídu zátěže, snadné čištění, třídu odolnosti proti vznícení cigarety a proti chemickým látkám. Zvláštním typem označení je symbol V-spáry, co znamená, že jednotlivé lamely podlahy mají zkosené hrany a podlaha tak působí víc přirozeně, jako by byla vyrobena z přírodního dřeva. Jedním z předních výrobců těchto panelů je společnost Swiss Krono.

 

Lze podlahové panely kombinovat s podlahovým vytápěním?

 

Jak již bylo zmíněno výše, podlahové panely jsou nejvhodnější pro použití s ​​podlahovým vytápěním, protože mají obecně dobrou tepelnou vodivost. Použití materiálů, jako jsou laminátové podlahy, je však v zásadě omezeno na vodné topné systémy, protože mají omezenou vhodnost pro systémy, jako je elektrické vytápění, a mají odlišný princip fungování, zejména způsob vytápění.

 

Jaké panely pro podlahové vytápění?

 

Nejlepší pro podlahové vytápění jsou vinylové podlahy, protože kvůli svým specifickým vlastnostem nejsou nijak omezené typem použitého vytápění, tzn. tímzda je to vodní nebo elektrické vytápění. Z těchto důvodů jsou stále populárnější.

Laminátové podlahy- Baumax.cz

Podlahové panely pro podlahové topení - co potřebujete vědět?

 

Panely pro podlahové vytápění by měly mít především vhodnou třídu oděru, jmenovitě minimálně A3 nebo dokonce A4, a třídu zátěže nejméně 31 nebo 32. Podrobné informace a označení by měly být uvedeny na obalu.

 

Funkce podložek pod podlahové panely

Laminátové podlahy- Baumax.cz

Účelem umístění podložky pod podlahové panely je zajistit jejich správné a přesné umístění po celém povrchu podlahy a poskytnout jim odpovídající stabilitu, což má pozitivní vliv na její funkčnost. Podložky také chrání panely před příliš rychlým poškozením a zajištují odpovídající akustickou a tepelnou izolaci.

 

Typy podložek pod panely

 

Rozlišujeme celou řadu materiálů, ze kterých lze vyrobit podložky pro podlahové panely, a jmenovitě: korek, který je vyroben z korkového dubu a vyznačuje se velmi vysokou pružností, takže neztrácí svou tloušťku ani při větším zatížení, ale v takovém případě se nejprve smrští a poté se vrátí do původního tvaru. Korek je také vysoce odolný proti houbám a všem druhům plísní a má pozitivní vliv na stabilizaci teploty a stupně vlhkosti vzduchu v místnosti, kde je použit. Ekologické podložky z přírodního materiálu, jako je zlisované dřevo, také zajišťují dobrou tepelnou a zvukovou izolací, i když v menší míře než korkový podklad. Jejich nevýhodou je značný stupeň absorpce vlhkosti, stejně jako vysoká prašnost během ořezávání, desky vyrobené z umělého materiálu, jako je extrudovaný polystyren se vyznačující vysokou odolností proti poškození, vlhkostí a také dobrou akustickou a tepelnou izolací.

 

Jaký druh podložky pod panely použit pro podlahové vytápění?

 

Podložka pod podlahy s podlahovým vytápěním by měla být co nejhustší. Správně zvolené podložky jsou navíc vhodné pro vedení tepla - zajišťují tak nejmenší ztrátový přenos teploty z podlahy, kde je instalováno topné zařízení pro panely. Za tímto účelem se používá k výrobě speciální technika, která zaručuje volný a co nejjednodušší přenos tepla, a to pomocí perforací a speciálních otvorů, kterými teplý vzduch proniká do všech vrstev.

Ve skupině materiálů, ze kterých lze vyrobit podložky pro výše uvedené panely, jasně vedou materiály umělého původu, jako jsou polyesterové nebo křemenné rohože. To je způsobeno jejími vlastnostmi, jako je nízký koeficient tepelného odporu a velmi dobrá akustická izolace.

 

Na co je třeba pamatovat při pokládce podlahových panelů na podlahové vytápění?

 

Kvalitu podlahy s použitím panelů významným způsobem určuje řádně připravený povrch a použití optimální podložky.

Podklad by měl být nepoškozený a rovný, bez větších úbytků, stejně jako důkladně očištěný, odmaštěný a vysušený. Nerovnosti podkladu by neměly být větší než 3 milimetry tloušťky po délce 2 metry podlahy.

Je potřeba také pamatovat na to, že správně zvolená podložka musí mít také vhodnou tloušťku, která by, jak ukazuje praxe, neměla překročit 3 milimetry.

Bez ohledu na typ použité podložky, je důležité použit parozábranovou fólii, která chrání podlahové panely před nadměrnou vlhkostí a před pronikáním páry. Fólie dodatečně chrání podložku před rozlitou tekutinou. 

 

Jak montovat a udržovat panely s podlahovým vytápěním?

 

Pokládka panelů na podlahové topení se v zásadě příliš neliší od standardní pokládky.

Jediným rozdílem v přípravě podkladu je nutnost provést vhodné frézování, tzn. vytvoření kanálků, do kterých se vejdou trubky topného systému. Z tohoto důvodu je pak nutné podlahu doplnit potěrem, na který se pod laminované panely pro vodní podlahové vytápění umístí parotěsná fólie, a poté podložka.

Podlahový potěr musí být zahřátý, bez ohledu na roční období, každodenním zvýšením teploty o 5 ° C, dokud nedosáhne svého maxima, a po dobu pěti dnů musí podlahové vytápění fungovat na maximální výkon. Po dokončení této fáze by měla být teplota každý den snížena o 5 ° C, dokud nedosáhne své užitkové hodnoty, a samotné topení by mělo být vypnuto dva dny před zahájením instalace podlahy.

Montáž podlahových panelů se provádí bez použití lepidla a jen pomocí zámkového spoje, pokládka se provádí paralelně se světelným zdrojem. V dlouhé a úzké místnosti by instalace měla být provedena v podélném směru, aby se zvýšila stabilita podlahy.

Je důležité správně ponechat dilatační spoj o minimální šířce 5 mm ke všem upevňovacím bodům, jako jsou stěny, zárubně, trubky atd.

Pokládka podlahy by měla vždy začínat od rohu a zleva doprava, aby spoje panelů opatřených perem směřovaly ke zdi - nikoliv ke dveřím. Nejprve je nutné pevně spojit pero a drážku jednotlivých panelů na jejich čelních plochách a poté tyto prvky pevně zafixovat, a to ručně nebo pomocí speciálního gumového kladiva. Další řady panelů by měly být opatrně zasunuty v úhlu asi 30 ° do drážky delší strany již položených panelů a poté by měly být mírně přitlačeny dolů. Po dokončení pokládky podlahy můžete začít instalovat prvky, jako je dřevěné dokončovací příslušenství.

Laminátové podlahy- Baumax.cz

Ošetřovaní a údržba

 

Po instalaci podlahy je nutné ji poskytovat  řádnou péči, která prodlouží životnost podlahy a její estetický vzhled.

Nejprve se musíte ujistit, že povrch podlahových panelů neobsahuje žádné nečistoty, které by ho mohly poškrábat, jako je písek, bláto nebo oblázky. Proto by měly být odstraněny co nejdříve, nejlépe pomocí vysavače se speciální měkkou špičkou, protože ostřejší kartáč může zanechat nežádoucí stopy.

Denní péče o podlahové panely by měla spočívat v jejich mytí co nejmenším množstvím vody, jinak hrozí nebezpečí deformace v důsledku nadměrného přívodu vlhkosti. Proto podlahu je nejlíp umývat, důkladně vyždímaným hadrem nebo mopem z měkkého materiálu, jako je například mikrovlákno.

K péči o podlahové panely byste měli používat také speciálně pro ně určené profesionální chemické prostředky. Vyznačují se vysokou účinností praní a příjemnou vůní a nezanechávají na podlaze viditelné šmouhy. Je také možné použít obyčejnou vodu s octem, ale má docela nepříjemnou vůni.

 

Kde nakupovat panely pro podlahové vytápění?

 

Podlahové panely a prkna můžeme zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo ve velkých hobby marketech.

Základním pravidlem v tomto ohledu je výběr, který je přizpůsoben finančním možnostem klienta a velikosti domu, je však třeba dbát na to, aby materiál pocházel od uznávaného výrobce, což zajišťuje jeho kvalitu a dlouhou životnost. Stojí za to vědět, že poškozený nebo opotřebovaný panel nelze opravit a je možná pouze jeho úplná výměna. Přílišná úspora, která se netýká pouze samotných panelů, ale také podložek, může později způsobit nepřiměřené náklady související s nutností opravy poškozených prvků. Investice do módního a příjemného interiérového vybavení se vždy vyplatí - váš domov má být koneckonců místem, kam se chcete vracet.


 

 

 

Zpět