Investiční technik

Vaší náplní práce bude:

 

       koordinace přípravy a realizace investic

       zpracovávání investičních záměrů, koordinace zajišťování investic v oblasti správy, oprav a provozu budov

       realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic

       zápisy a protokoly o předání staveb včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy případně stavebního povolení anebo kolaudace stavby

       zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb a po jejich dokončení

       zajišťování úplnosti investiční dokumentace

 

Očekáváme:

 

       vysokoškolské vzdělání stavebního, resp. technického směru, příp. úplné středoškolské stejného zaměření

       zkušenosti v oblasti stavebního zákona

       znalost a zkušenost s realizací staveb

       praxe na obdobné pozici min. 2 roky na samostatné pozici

       dobrá organizace práce a samostatnost v jednání

       odhodlání plnit svěřené povinnosti

       mobilitu

Nabízíme:

 

Aktuálně
hledáme
Kontakt