Jak postavit zahradní jezírko?

27.04.2021

 

Jezírko může ozdobit každou zahradu. Jedinečné kouzlo jezírka zajišťují plovoucí ryby nebo pěstované v nich rostliny. Odpočinek v blízkosti zahradního jezírka poskytuje pozitivní vizuální podněty a usnadňuje relaxaci. Je to také skvělé místo pro dětské hry, samozřejmě pod pečlivým dohledem dospělých. Jak postavit zahradní jezírko? Jaké materiály k tomu použít? Jak hluboké by mělo být? Odbornicí z BauMax odpovídají na tyto a další otázky v tomto článku.

Zahradní jezírka - Baumax.cz

Přípravy na výstavbu zahradního jezírka

  • Návrh

První věcí, kterou musíte udělat před zahájením výstavby nádrže, jako je jezírko, je udělat vhodný návrh. Nejlepší je nakreslit plán zahrady ve správných proporcích pro vizualizaci optimálního umístění a velikosti rybníka.

  • Umístění

Nejdůležitější je pečlivě vybrat místo, kde chcete vytvořit jezírko. Nemělo by to být nasluněné po celý den místo. Optimální je naslunění po dobu 4–6 hodin denně. Příliš velké zahřívání vody v jezírku může způsobit její nadměrné odpařování a rychlý růst řas. Naopak příliš zastíněné místo bude mít negativní vliv na vývoj ryb a rostlin v něm zasazených. Nádrž by také neměla být umístěna v bezprostřední blízkosti stromů. Listy a větve padající z nich  znečišťují vodu a zanášejí dno. Kořeny stromů mohou také způsobit deformaci jeho struktury. Měli byste vysázet kolem jezírka vyšší rostliny, jako jsou trávy a keře. Oboje jsou schopni zastínit část povrchu jezírka a chránit ryby během horkých dnů. Z praktických důvodů by jezírko nemělo být příliš daleko od domu. Při péči o něj budete potřebovat přístup ke zdroji elektřiny a tekoucí vodě.

  • Velikost

Při navrhování zahradního jezírka je také nutné rozhodnout, jaká bude jeho velikost. Je třeba si uvědomit, že čím větší je nadrž jezírka, tím snazší je jej udržovat. Malý a mělký rybník se rychle zahřívá na slunci, což bude mít za následek špatné okysličení a v důsledku toho bohatý růst řas. Na druhé straně byste v malé zahradě neměli stavět jezírko o ploše větší než 8 m2, protože pro malou zahrádku bude příliš velké.

  • Stavební povolení

Povinnost získat stavební povolení se podle ustanovení stavebního zákona vztahuje na vodní nádrže o rozloze větší než 50 m2.

Požádejte o něj na příslušném místním úřadě obce nebo města, přiložte 4 kopie návrhu jezírka vypracovaného architektem.

Zahradní jezírka - Baumax.cz

Instalace zahradního jezírka krok za krokem

 

Jezírko lze zakoupit v podobě hotové nádrže nebo si ho můžete vyrobit sami. Druhé řešení poskytuje mnohem větší spokojenost a poskytuje celou řadu možností uspořádání. Hotový výrobek- vodní nadrž je stejně uspokojující, a navíc bude snadněji ji aranžovat na zahradě.


 

Výkop pro zahradní jezírko

 

Výstavba jezírka vyžaduje odpovídající výkop. Můžete to udělat sami. V případě nádrží s větší plochou a hloubkou bude nutné objednat profesionální firmu se specializovaným vybavením.

Musíte začít s vyznačením obrysu rybníka v terénu pomocí zahradní hadice nebo obyčejného lana. Tímto způsobem naznačíme jeho tvar na zemi. Pak můžete začít kopat jámu s ohledem na různé hloubkové zóny. Aby se zabránilo sesuvům půdy, měly by být práce prováděny zvenčí do středu rybníka. Výkop by neměl překročit hloubku 100 cm. Na úrovni asi 30 a 60 cm výkopu by měly být vybudovány kaskády široké 30 - 40 cm. Budou použity k pozdějšímu umístění speciálních košů s vodními rostlinami. Aby se předešlo sesuvu půdy pod tlakem vody naplňující nádrž, musí být okraje dna postaveny s odpovídajícím sklonem. Spodní část by měla být také vyrovnána. Kolem jezírka je možné vytvořit úzkou drážku pokrytou štěrkem, který zabrání prosakování vody z nádrže do země.

Veškeré nečistoty, jako jsou větve, kořeny a kameny, je třeba opatrně odstranit ze dna jezírka. Poté by mělo být vytvrzeno a posypáno přibližně 5 - 10 cm vrstvou písku. Celek vyžaduje dobré promyšlení a propracování.

Zahradní jezírka - Baumax.cz

Pokládka izolační fólie

 

Izolační fólie by měla být chráněna před možným poškozením umístěním speciální spodní vrstvy na dno nádrže. K tomuto účelu můžete použít materiály, jako je geotextilie, agrotextilie nebo minerální vlna. Fólie a lepidla pro jezírka najdete v našem obchodě BauMax za dostupnou cenu.

Dalším krokem je pokládka izolační fólie o tloušťce min. 1 mm. Musíte jej rozložit počínaje od nejnižšího bodu nádrže nahoru. Fólii nelze natahovat. Měla by ležet volně v jímce. Fólie musí přesně odpovídat tvaru dna jezírka, aby na něm nebyly vytvořeny žádné ohyby. Na okraji  jezírka by měl být přesah nejméně 20 - 30 cm, který by měl být zakryt kameny. Nakonec musí být dole umístěno filtrační čerpadlo. Vhodná jezírková čerpadla budou fungovat bez poruchy po mnoho let. Vodní a elektrické vedení musí být pokryto fólií a zakryto kameny a štěrkem. Doporučujeme například dekorativní kameny v béžovém odstínu.

 

Naplnění zahradního jezírka vodou

 

Po pokládce fólie lze jezírko naplnit vodou. Tento proces je nutné provádět pomalu, aby se izolační fólie nepohybovala. Nejlepším řešením je naplnit jezírko do půlky, a doplnit vodu, až je fólie úplně usazená.

 

Dokončovací práce

 

Dalším krokem je posilování břehů jezírka. Za tímto účelem je potřeba na ně umístit kameny různých velikostí. Aby byla fólie chráněna před sesuvy půdy, je nutné použít kameny větší velikosti, které se usazují do cementové malty.

V blízkosti jezírka lze vysadit různé druhy rostlin. Jejich úkolem, kromě čistě estetických účelů, je absorbovat přebytečnou vlhkost. Chrání také zahradní jezírko před větrem a silným sluncem a posilují jeho břehy. Nejlepší druhy rostlin jsou ty, které rostou v jejich přirozeném prostředí v blízkosti vodních nádrží. Jsou odolné proti hnilobě z přebytečné vlhkosti.

Poslední fází výstavby rybníka je výsadba vodních rostlin. Zdobí rybník a maskují všechny nedokonalosti. Především však udržují biologickou rovnováhu ve vodní nádrži. Úlohou rostlin je okysličovat vodu a poskytovat ji odpovídající stínění. Díky tomu chrání vodu před nadměrným ohřevem a poskytují útočiště vodním živočichům. Nezapomeňte nechat alespoň ⅓ vodní hladiny nepokrytou rostliny.

S výsadbou vodních rostlin můžete začít nejdříve až za dva týdny po vytvoření jezírka. Ke stabilizaci biologických podmínek ve vodě v nádrži je potřebný čas. Díky tomu se rostliny rychleji aklimatizují. Jsou zasazeny do speciálních mřížkových košíků, které jsou opatřeny podložkou, aby se zabránilo vypláchnutí substrátu do vody. Jako základ lze použít běžnou květinovou půdu. Lepším řešením však bude směs hlíny, písku a kompostu namíchaná ve stejném poměru.


 


 

 

Zpět