Jak pokládat dlaždice na dilataci? Pokyny krok za krokem

13.03.2021

 

Co je dilatační spára? Jedná se o záměrně vytvořenou mezeru nebo štěrbinu, která je navržena tak, aby zlepšila práci částí domu, které jsou předmětem dilatace. Dilatace se nejčastěji používá v případě větších rozměrů a rozpětí. Otázka dilatace v podlahových podkladech je často přehlíženým tématem, jak ve fázi předběžných návrhů, tak i provedení prací. Výsledkem je, že již dokončené budovy často mají obtížně odstranitelné vady, zejména nesprávně provedené potěry, které ovlivňují vadný provoz celé jejich konstrukce.

Dilatační spára se nejčastěji provádí pomocí polystyrenu nebo speciální těsnící šňůry, která je vyrobena ze stavební šnůry zajištěné izolací, materiálem zabraňujícím absorpci vody a těsněním. Existují i ​​další varianty dilatačních spár – šnůra z pěnového polyetylénu s expandovanými póry nebo polypropylenové pěny. Stává se, že zůstane speciální mezera, která bude vyplněna těsnící šňůrou - bez použití jakéhokoliv tmelu. Díky tomuto řešení se šňůra může stahovat a rozšiřovat, díky čemuž „ pracuje“ celá podlaha. Chcete-li zjistit, kdy a jak instalovat dlaždice na dilatační spáru, je zde několik důležitých podrobností, které vám pomohou vyhnout se konstrukčním chybám.

Dlažby - Baumax.cz

Kdy je nutná dilatační spára?

Před zahájením práce na dilataci stojí za zvážení, zda je to vůbec nutné a v jakých případech se ji vyplatí použít.

Díky použití dilatačních spár elementy stavby nezávisle přenáší zatížení, deformace a posuny způsobené teplotními změnami, nerovnoměrným usazením konstrukce, smrštěním nebo bobtnáním materiálu, ze kterého je vyroben.

Dilatační spáry v podlaze se používají v místech, kde dochází ke změně tloušťky potěru, výškovému rozdílu, v místnostech které jsou vystaveny různým vnějším zatížím (např. obývací pokoj a chodba), k oddělení keramické dlažby od mřížek, drážek a instalace potrubí.

Dilatační spáry se nejčastěji používají při pokládce keramické dlažby, které kvůli tepelné roztažnosti „pracují“, což vyžaduje kompenzaci v podobě dilatačních spár. Dilatační spáry je také nutné použít v budově se systémem podlahového vytápění, které se nachází pouze pod částí podlahy. V tomto případě jsou dilatační spáry vytvořeny k oddělení vyhřívané zóny od nevyhřívané zóny. Stejná situace nastává, pokud existují výrazné rozdíly v teplotě topného medium nebo pokud se pod obklady používají různé typy podlahového vytápění - elektrické a vodní.

Dlažby - Baumax.cz

Krok první: Jak naplánovat dilatační spáru podlahy?

Dilatační spáry v podlahách zaručují správné fungování podkladu podlahy, tzv. potěru. Nerovnosti způsobené nevhodným uspořádáním nebo vytvořením spár jsou viditelné v povrchové úpravě podlahy s dilatační spárou, kterou je její vnější vrstva - keramická dlažba nebo parkety. Výsledkem je tvorba boulí, oddělení se a praskání materiálu, jako například dlaždice. Proto je důležité udělat řádný návrh, rozložení, realizaci a dokončení dilatačních spár.

Uspořádání dilatační spáry spočívá v určení její obecného uspořádání a šířky mezer. Je třeba vzít v úvahu typ podkladu, geometrii povrchu, velikost dlaždic a změny teploty, ke kterým může v místnosti dojít.

Správně provedené dilatační spáry oddělující vodorovné prvky od svislých prvků (podlahy a stěny) by měly být minimálně 8 mm a v případě systémů s podlahovým vytápěním min. 10 mm. Šířka dilatačních spár použitých na větších plochách nesmí být menší než 10 mm.

Povrch cementové podlahy bez dilatačních spár by neměl přesáhnout plochu 5 × 6 m. Plocha podlahového vytápění by neměla přesáhnout 40 m². Nevyhřívané plochy je nutno rozdělit dilatací na zóny o ploše nepřesahující 60 m². Povrch související s dilatačními spárami by měl mít tvar čtverce nebo obdélníku a poměr stran musí být zvolen tak, aby nepřesahoval 1: 1,5.

Důležitým faktorem, který vyžadují dilatační spáry, je vhodné uspořádání dlaždic - v případě, že dokončovacím materiálem je kámen nebo keramika. V tomto případě by dilatační spára měla probíhat k vrchní dokončovací vrstvě podkladu a končit spárou. To znamená, že v místnostech, kde musí být provedeny dilatační spáry, které rozdělí podlahu na menší zóny, by se neměly pokládat dlaždice ve tvaru kosočtverce, protože spára musí vždy probíhat podél dilatační spáry.

Dlažby - Baumax.cz

Dilatační spára a instalace podlahového vytápění

Podlaha s podlahovým topením se vlivem teploty rozšiřuje. Překážka ve formě stěn způsobí vyvýšení podkladu, což má za následek praskání podlahové krytiny - dlaždic. Důsledkem takové situace může být také trvalé poškození trubek zapuštěných do podlahy narušením jejich struktury. Jediným způsobem, jak se takové situaci vyhnout, je vytvořit vhodné dilatační spáry, které poskytnou potřebný prostor a ochrání prvky topného systému před poškozením.

Krok druhy - vyplnění dilatačních spár

Po vytvoření dilatačních spár je nutné je vyplnit dilatační hmotou, která je plně elastická a může mít jedno nebo dvousložkovou formu.

Charakteristickou vlastností dvousložkových hmot je spojení vzniklé vazbou pryskyřice s tužidlem, které vyplňují mezery bez ohledu na jejich velikost. Jednosložkové hmoty se vážou při reakci na vlhkost prostředí a jejich použití je omezeno velikostí mezer, protože se větší mezery nevyplňují dobře.

Nejčastěji se používají dilatační hmoty vyrobené z materiálů na bázi silikonu, akrylu nebo polymerů.

Dlažby - Baumax.cz

Krok třetí - dokončovací práce

Dilatační spáry - dláždíce

Po vyplnění dilatačních spár jé potřeba provést jejich dokončení, aby zamaskovat jejich existenci v místech spojení dlaždic, dláždíc a dřevěné podlahy nebo podkladu se stěnou. K tomuto účelu se používají speciální dilatační lišty, které mohou být vyrobeny z různých materiálů.

Dilatační lišta PVC

K zakrytí otevřené dilatační spáry se z estetických důvodů používá dilatační lišta z polyvinylchloridu (PVC). Při jejím výběru je nutné vzít v úvahu výšku dlaždice.

K montáži dilatační lišty nejsou nutné žádné speciální znalosti ani speciální dovednosti, takže tento úkol může provést doslova kdokoliv.

Začínáme nanesením lepidla na dlaždice do spáry, do které se musí lišta umístit tak, aby se vešla do vytvořeného otvoru. Po instalaci lišty můžete na obě její strany pokládat dlaždice, na základě kterých bude později vytvořena spára.

Dilatační lišta korková

Korková dilatační lišta se nejčastěji používá k vytvoření estetického spojení mezi dvěma různými podlahovými krytinami, například pro spojení mezi kamennými a dřevěnými podlahami. Korek, ze kterého je vyrobena, je odolný vůči teplotním změnám, vlhkosti a biodegradaci. Díky své velmi vysoké pružnosti a deformační schopnosti dokonale pohlcuje pnutí způsobené prací podkladu. Její vlastností je také atraktivní vzhled a vysoký stupeň oděru, a tedy značná trvanlivost a odolnost vůči možnému poškození. Je to zcela přírodní a ekologická surovina, co je pro mnoho zákazníků stále důležitější faktor.

Korková dilatační lišta se lepí po řádné přípravě podkladu, tím že se odstranění nečistoty, prach a odmastí povrch.

Těsnící šňůry

Těsnící šňůra pro silikonové spáry se používá pro dokončení a vyplnění dilatačních spár. Vyznačuje se kulatým průřezem a je nejčastěji vyrobena z pěnového polyetylenu. Její tloušťka je přizpůsobena šířce spáry tak, aby ji vyplňovala co nejtěsněji.

Montáž těsnící šňůry provádíme zatlačením šnůry do dilatační spáry do takové hloubky, aby ji vyplnila rovnoměrně po celé délce. Poté by se měla dilatační spára opatrně vyplnit natrvalo elastickou spárovací hmotou, tzv. silikonem.

Je to všechno nutné?

Stojí za to udělat dilatační spáry? Rozhodně má dilatace dlaždic smysl! Provedení vhodné dilatační spáry u podlahy je nepostradatelným prvkem při výstavbě domu nebo při dokončování bytu. Díky dilatačním spárám chráníme interiér před nepříznivými účinky „práce“ konstrukce stavby, zabraňujeme prasklinám v podkladu, problémům s obklady, prasklinám spár a dalším podobným jevům. To vše vám umožní dlouhodobě si užívat krásný vzhled vašeho bytu a záruku jeho udržování v dobrém stavu. 

 

Zpět