Vinylové podlahy - montáž. Pokládání vinylových prken (krok za krokem)

20.03.2021

 

Vinylové podlahy jsou stále oblíbenější alternativou k tradičním podlahovým a obkladovým krytinám, jako jsou dlaždice, dřevo nebo kámen. Mezi jejich nesporné výhody patří velmi vysoká pevnost a odolnost proti mechanickému poškození a také vynikající termoplasticita. Velký význam má také krásný vzhled povrchů vinylových krytin. Jak ale pokládat vinylovou podlahu? Instalace vinylových panelů je velmi snadná a nevyžaduje žádné speciální technické znalosti. I obyčejný laik si poradí s jejich pokládkou, přičemž jak již bylo zmíněno dříve, je také možné instalovat vinylové panely na zeď. Samotné pokládání vinylových panelů je proces, který lze rozdělit do přesně definovaných fází, které je třeba dodržovat krok za krokem. Prvním krokem je …

Vinylové podlahy - Baumax.cz

Příprava pro instalaci vinylové podlahy

 

Před pokládkou je obzvláště důležité řádně připravit povrch, který musí být rovný, protože má významný vliv na kvalitu podlahy a její následnou funkčnost. To je místo, kde budou namontovány vinylové panely LVT. Pokládání vinylových panelů je možné v zásadě na jakýkoli typ podkladu, tzn. beton, kámen, dřevo a dlažbu, podmínkou však je, aby povrch byl rovný a v dobrém a nepoškozeném stavu. Je-li to nutné, musí být podklad nejprve důkladně oprášený a vysušený a také být zcela rovný bez výrazných ztrát. Nerovnosti nesmí zpravidla přesahovat 3 milimetry tloušťky na délku 2 metrů podlahy. Z povrchu, na který se mají panely instalovat, musí být také odstraněny veškeré mastnoty nebo stopy oleje. Stejně důležitý je stupeň vlhkosti podkladu, který nesmí přesahovat 2%, jinak je potřeba dát vhodnou hydroizolaci, tzn. použít speciální polyethylenovou (PE) fólii, jejíž tloušťka nesmí být menší než 0,2 mm.

 

Typy podložek pod vinylové podlahy

 

Pokládka vinylových panelů je možná buď na stávajícím podkladu, který musí být předem uveden do požadovaného technického stavu, nebo na podklad speciálně vytvořený pro tento účel, jako je samonivelační stěrka, nebo položení MFP nebo OSB desky. V závislosti na typu povrchu by měla být přijata vhodná opatření, která umožní bezproblémovou a technologicky správnou instalaci vinylových panelů na podklad. V případě nové stěrky bude po její použití nutné vyrovnat nerovnosti pomocí vhodného tmelu a poté je důkladně obrousit a odstranit vzniklý prach. Posledním krokem bude nanesení penetrace pro sjednocení povrchu, jeho nasákavosti, zpevnění a zlepšení přilnavosti.

Pokud se rozhodneme použít na podlahu desky MFP nebo OSB, tzn. materiály na bázi dřeva, vyrobené z dřevěných hoblin, lisovaných a lepených pryskyřicemi, bude nutné pro vytvoření stabilního povrchu je přišroubovat k podkladu (například staré podlaze) šrouby vhodné délky nebo přibít. Nelze zapomenout na to, aby jednotlivé desky byly od sebe vzdáleny přibližně 2 mm dilatační spárou. Po vytvoření rovnoměrného tvrdého povrchu je třeba použít vhodné podložky pod vinylové panely.

Instalace vinylových podlah na stávající podlahovou krytinu z polyvinylchloridu (PVC) je možná, pouze pokud je zcela a stabilně připevněna k podkladu po celé její ploše a je nutné ji předem důkladně očistit a odmastit. Následovně je potřeba nanést penetraci.

Vinylovou podlahu můžete nainstalovat na starou dřevěnou podlahu pouze tehdy, když jsou desky ve stavu, který zaručuje jejich odpovídající životnost a pevnost, jsou rovnoměrně uspořádány a nemají příliš velké mezery. I v případě podkladu z keramických dlaždic je podmínkou jejich řádné vyrovnání, očištění a penetrace.

Vinylové panely nelze pokládat na lino, koberec, laminát nebo gumu. V tomto případě je nutné takový podklad odstranit a vytvořit nový, který bude základem pro pokládku vinylové podlahy.

Poté, co je podklad řádně připraven, je čas na ...

Vinylové podlahy - Baumax.cz

Pokládka vinylové podlahy - krok za krokem

 

Zpravidla existují dva způsoby pokládky vinylové podlahy - s použitím speciálního lepidla a bez něj, tzv. „plovoucí podlahy“. První z nich, tradiční, zato spolehlivý a odolný vůči vnějším vlivům, pomocí lepení vinylových panelů k podkladu, co je důležité zejména v místnostech s vyšším stupněm vlhkosti nebo tam, kde se používá podlahové vytápění. Princip pokládky spočívá v jejich nalepení k podkladu pomocí lepidla vhodného pro daný produkt, tzn. suché nebo mokré vázání. Před zahájením prací proveďte důkladné měření místnosti, ve které chcete pokládat vinylovou podlahu, a na tomto základě vypočítejte potřebné množství materiálu. To vás ochrání před nechtěným „překvapeními“ v podobě nutnosti dokoupit chybějící panely nebo lepidlo, nebo naopak přebytku materiálů

 

Vinylová podlaha - jaké lepidlo?

 

Pokud zvolíme disperzní lepidlo, je nutné ponechat již potřenou vrstvu na vinylovém panelu několik minut, aby začal proces vytvrzování, avšak pokládka panelu na podklad musí být zahájena před tím, než jeho povrch začne schnout nebo úplně vyschne. Následovně by měl být vinylový panel opatrně a rovnoměrně položen na lepidlo, přičemž je třeba dbát na to, aby nedošlo k jeho posunutí. Je potřeba si také pamatovat na to aby dodržovat zhruba 30 cm přesun podél okrajů jednotlivých panelů, což umožní výsledný jednotný vzor po celé podlahové ploše. Pokud je lepidlo suché, bude nutné jej po nanesení na panel nechat po dobu doporučenou výrobcem, až do okamžiku změny jeho zabarvení. Když se lepidla dotknete, nesmí zůstat na prstu. V případě této metody je nejdůležitější přesně určit místo, kde bude panel nalepen, protože po jeho umístění na suché lepidlo posunutí panelu bude velmi obtížné.

Vinylové podlahy - Baumax.cz

Pokládka vinylové podlahy zámkovým způsobem

 

Pokládka panelů, prováděná bez použití lepidla, je založena na použití tzv. zámkového systému, který nevyžaduje trvalé připevnění jednotlivých prvků k povrchu. Metoda spočívá ve spojování jednotlivých vinylových panelů pomocí spojů, které do sebe při pokládce jednoduše zapadnou. První kroky jsou samozřejmě stejné jako v případě předchozí metody, tzn. je nutné změřit místnost, ve které má být vinylová podlaha instalována, a materiál správně aklimatizovat. Při pokládaní panelů a desek je třeba dodržovat obecně přijaté pravidlo, podle kterého by se to mělo provádět paralelně se světelným zdrojem, a v dlouhém a úzkém interiéru by pokládka měla probíhat v podélném směru, což zajistí větší stabilitu podlahy.

Prvním krokem je položení speciální podložky, jejímž úkolem je vyrovnat případné rozdíly ve výšce podkladu a chránit ji před vlhkostí, a dále zvukotěsnou vrstvu, která účinně sníží nepříjemné zvuky a přispěje ke zlepšení komfortu při chůzi.

Dalším krokem je správné uspořádání dilatačních spár v ohledu ke všem upevňujícím bodům, tzn. stěnám, rámům dveří, trubkám atd. Vzdálenost by měla být alespoň 5 milimetrů a neměla by být ničím vyplněna.

 

Jak pokládat vinylová prkna zámkovou metodou?

Pokládka podlahy zámkovou metodou by měla vždy začínat od rohu a zleva doprava, aby spoje panelů směřovaly ke zdi - nikoliv ke dveřím. Nejprve je nutné pevně spojit pero a drážku jednotlivých panelů na jejich čelních plochách a poté tyto prvky pevně zafixovat, a to ručně nebo pomocí speciálního gumového kladiva. Další řady panelů by měly být jemně zasunuty v úhlu asi 30 ° do drážky delší strany již položených panelů a poté by měly být mírně přitlačeny dolů. Při pokládání poslední řady panelů je nutné dodržovat přiměřenou dilataci, tzn. minimální vzdálenost 5 mm od stěny, například pomocí montážních klínů, a šířka samotné řady by měla být rovna polovině šířky panelu. K řezání jednotlivých panelů pro přizpůsobení místnosti, ve které jsou umístěny, zvolte technický nůž nebo pily k řezaní panelu.

 

Závěrečné kroky

 

Až je podlaha hotová, je nutné odstranit použité instalační klíny a namontovat dřevěné dokončovací prvky ve formě podlahových lišt. Pokud instalujete vinylová prkna s lepidlem, neměli byste podlahu následujících 48 hodin umývat ani ošetřovat, aby celek dobře sedl. Posledním krokem je setření zbývajícího prachu z povrchu podlahy vlhkým mopem nebo hadříkem. Díky tomu budou vinylové podlahy prvkem interiérového designu, který bude zdobit a těšit zrak po mnoho let.

 

 

Zpět