Kolik lepidla budeme potřebovat pod podlahovou dlažbu? Lepení dlažby krok za krokem

16.12.2020

Po výběru typu keramické dlažby, kterou budeme obkládat, je nutné zvolit vhodné lepidlo, které ji spojí s podkladem, a posoudit, kolik ho budeme potřebovat. I když se to nezdá, není to snadný úkol, protože se na něm podílí celá řada různých faktorů. Mnoho výrobců nabízí lepidla, které však mají odlišnou specifikaci a účel.

Výběr správného lepidla na dlažbu je velmi důležitý. Volba nesprávného lepidla, ať už jde o typ podkladu nebo dlaždic, může mít za následek jejich praskání nebo odpadnutí. Dobře zvolené lepidlo určuje, zda bude dlažba odolná a vydrží po mnoho let.

Lepidla - Baumax.cz

Druhy lepidel na dlažbu

Existují tři hlavní typy lepidel na dlažbu, jmenovitě:

- cementové lepidlo, které je nejčastěji používaným univerzálním lepidlem, vzhledem k tomu, že může být použito pro mnoho různých povrchů a materiálů. Skládá se hlavně z cementu, buď šedého, nebo ušlechtilejší formy - bílého cementu. Šedá cementová lepidla se používají především na glazuru, terakotu a mozaiky a lepidla na bázi bílého cementu pro kameny, jako je mramor nebo jiné přírodní a umělé dekorativní kameny. Může být také použit pro podlahové vytápění. Má formu suché malty balené do pytlů, která by měla být před prací s ní smíchána s odpovídajícím množstvím vody v poměru uvedeném výrobcem.

- disperzní lepidlo, které se používá především k upevnění dláždíc na kov, dřevěné desky, sádrokarton a povrchy, které jsou glazované. Disperzní lepidlo je připraveno k okamžitému použití, proto jej není nutné míchat s vodou,

- lepidlo na bázi reaktivních pryskyřic, se vyznačuje voděodolností a specifickými přilnavými vlastnostmi, proto se používá hlavně pro venkovní obklady, kovové, polyesterové, polyvinylchloridové (PVC) podklady a pro lepení prvků na již položenou keramickou dlažbu. Tento typ lepidla je také vhodný pro upevnění dlaždic a terakoty v kuchyni nebo v koupelně, protože dokonale chrání před možným únikem vody a je odolný vůči vysoké vlhkosti vzduchu.

Existují také polyuretanová lepidla, která mají dvousložkovou strukturu a navíc chrání před vlhkostí, ovšem mají také vyšší cenu. Lepidla, spárovací hmota a příslušenství pro keramické dlaždice lze zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo v hobby marketech. 

Lepidla - Baumax.cz

Symboly a označení lepidel na dlažbu

Výrobci lepících malt uvádějí na obalu řadu značek a symbolů, které označují typ lepicí malty a jejich vlastnosti.

Lepící hmoty jsou označeny následujícími písmeny: cementové lepidlo - (C), disperzní lepidlo - (D), lepidlo na bázi reaktivních pryskyřic - (R).

Doba tvrdnutí lepidla je označená pomocí číslic

  • následovně - běžné lepidlo se standardní dobou tvrdnutí - 1,
  • lepidlo s rychlejší nebo delší dobou tuhnutí - 2.

Na baleních lepidel najdeme také další označení, jmenovitě:

E - malta s prodlouženou dobou otevření, jehož použití umožňuje změnu polohy dlaždic po jejich položení,

F - rychle tvrdnoucí terakotové lepidlo,

T - tixotropní lepidlo, které brání stékání z místa nanesení, proto jsou zvláště používané pro montáž nástěnných obkladů.

Tixotropní lepidla se vyznačují tzv. tvarovou pamětí, díky niž snižují tok dlaždic, což je maximálně pouze 0,5 milimetru, S1 – deformovatelné lepidlo, používané pro venkovní obklady, stejně jako na místech náchylných namáhání, S2 - vysoce deformovatelné lepidlo, odolné zvýšenému namáhání, proto dlaždice se nerozpadají ani nepraskají pod vlivem deformací, CF2 - lepidlo na dlaždice se zvýšenými parametry, rychlé tvrdnutí.

 

Kolik je potřeba lepidla na dlaždice?

 

Po výběru obkladu, a lepidla je potřeba spočítat kolik lepidla skutečně potřebujete. Provedení správného výpočtu je v tomto ohledu velmi důležité, protože chyba bude mít za následek přebytek nebo nedostatek materiálů. Každopádně to povede k dalším, dříve nepředvídaným nákladům.

Výpočet odhadované spotřeby lepidla je poměrně složitým úkolem, protože při jeho provádění je nutné zohlednit velké množství faktorů, jako je typ, velikost a tvar použitých dlaždic, místo pokládky a jeho vlastnosti, typ povrchu, na který se má obklad připevnit, a také způsob lepení.

Lepidla - Baumax.cz

Na velikosti a typu dlaždic záleží

 

Spotřeba lepidla je samozřejmě ovlivněna velikostí a typem dlaždice. Pro lepení velkoformátových dlaždic, které se vyznačují mnohem většími rozměry a hmotností než dlaždice standardní velikosti, bude nutné použít větší množství lepidla, jelikož tloušťka lepicí vrstvy musí být nejen větší, ale musí pokrýt větší plochu. Jiné množství lepidla budeme potřebovat pro gres a jiné, pro keramické dlaždice nebo dlaždice na schodiště.

Praxe uvádí formulaci obecných doporučení, jmenovitě množství lepidla použitého pro nejmenší dlaždice (do 10 cm) je 2,0 kg / m2, pro dlaždice s délkou strany do 15 cm - 2,6 kg / m2, pro střední formát, s délkou strany do 25 cm - 3,3 kg / m2, na dlaždice s délkou strany do 30 cm - 4,0 kg / m2, na dlaždice s velikostí větší než 30 cm - 5,0 kg / m2.

Množství použitého lepidla ovlivňuje také typ dlaždic. V případě dláždíc se špatnou nasákavostí je nutné použít tzv. metodu kombinovaného nebo dvojitého mazání spočívající ve skutečnosti, že se lepidlo nanáší dvakrát na rubovou stranu obkladu (další tenká vrstva lepidla), což způsobuje významné zvýšení množství použitého lepidla ve srovnání se standardní metodou lepení.

 

Typ povrchu a místo pokládky

 

Při výpočtu, jaké množství lepidla bude potřeba k obložení, je také nutné vzít v ohled typ povrchu a místo pokládky.

Aby bylo možné dlaždice správně nalepit v exteriéru, například na terasu nebo balkón (tzv. terasové dlaždice), bude nutné použít mnohem více lepidla než v případě pokládky uvnitř místnosti. To je způsobeno nutností použít výše popsanou, kombinovanou metodu, aby byly dlaždice chráněny před odlupováním nebo praskáním.

Pro spotřebu lepidla je také důležitý způsob přípravy povrchu, ke kterému bude obklad lepen. Je to způsobeno tím, že všechny praskliny, ztráty, nepravidelností nebo promáčknutí zvyšují spotřebu lepidla. Čím lepší je vyrovnání povrchu, tím menší bude spotřeba lepidla a naopak.

Spotřebu lepidla ovlivňují i ​​povětrnostní podmínky a přesněji okolní teplota, ve které se dlaždice pokládají. Je třeba si uvědomit, že čím vyšší je, tím více vody se odpaří z lepícího povrchu, což způsobuje jeho větší spotřebu. Dovednosti a použitá technika osoby pokládající obklad jsou také velmi důležité, protože čím zkušenější obkladač, tím méně pohybů stěrky a tím méně použitého lepidla.

Lepidla - Baumax.cz

Pomocí kalkulačky Knauf spočítejte, kolik potřebujete lepidla na dlažbu 

 

Výpočet množství lepidla potřebného k pokládce plánovaného obkladu lze provést samostatně nebo pro usnadnění úkolu použít kalkulačku materiálu vyvinutou odborníky Knauf. Jedná se o nástroj, který kromě označení spotřeby daného produktu automaticky vypočítá také přibližné náklady na materiál potřebné pro danou práci. Samotný výpočet pomocí kalkulačky je velmi snadný, dokonce intuitivní. Jelikož je však nutné poskytnout přesné informace o typu a velikosti obkladu, místě jeho uložení, přípravě povrchu a stupni jeho vyrovnání, je nutné všechny tyto informace pečlivě shromáždit před spuštěním kalkulačky. Podrobné informace a výpočty lze získat kliknutím na tlačítko vedle kalkulačky, jehož použití je díky přístupu na internet poměrně jednoduché a možné kdykoli.

 

Lepení dlaždic krok za krokem

 

Prvním krokem a podmínkou správného lepení dlaždic je velmi důkladné očištění celého povrchu podkladu od případných nečistot, prachu, mastnoty atd., a také jeho vysušení a vyrovnání, k čemuž můžete použít samonivelační tmel.

Po provedení těchto činností by mělo být lepidlo řádně připravené, což lze provést ručně nebo pomocí speciálního míchadla, a poté stěrkou, pokud možno rovnoměrně, nanést první část lepidla na podklad, pak ji musíte rozetřít zubatou stěrkou. Velikost zubů závisí na velikosti obkladu, tzn. délky jejich strany - na straně delší než 10 cm - 5 mm až 6 mm, na straně od 10 do 20 cm - 8 mm, na straně od 20 do 30 cm - 10 mm, na straně delší než 30 cm - 12 mm.

Při pokládce dlaždic je nutné je jemně vtlačit do nanesené malty mírným pootočením. Každá z dlaždic by pak měla být opatrně poklepána gumovým kladívkem, aby se nesklápěla až na podklad. Je třeba dodat, že lepidlo by mělo pokrývat přibližně 80% spodního povrchu dlaždice, pokud byla lepící malta nanesena také na dlaždici, a nejen na podklad, pak musí drážky v maltě probíhat příčně k drážkám malty na podkladu. Je velmi důležité ponechat spáru mezi dlaždicemi, jejichž šířka by měla být minimálně 2 mm, pro kterou byste měli použít distanční prvky vhodné velikosti. Stejné dilatační vrstvy musí být vytvořeny také u stěn. Poté, co jsou všechny dlaždice nalepeny, jsou výsledné mezery vyplněny spárovací hmotou. Před zahájením procesu lepení dlaždic si přečtěte online inspirace, které vám pomohou změnit design vašeho interiéru.


 


 

 

 

Zpět