Jak položit dlažbu na podlahu a na schodiště? Efektivní poradenství

22.01.2021

 

Samotné pokládání dlaždic nemusí být složité. Pokud máte správné vybavení a odhodlaní, budete schopni zvládnout tuto práci dodržováním několika základních pravidel. Jak položit dlaždice krok za krokem? Shromáždili jsme nejdůležitější informace, které vám pomohou připravit materiál, naplánovat umístění dlaždic a správně provést práci.

Dobře vypracovaný návrh je nejdůležitější. Před výběrem gresu na podlahu pečlivě změřte její povrch a vytvořte ruční návrh. To vám usnadní další práci. V této fázi se často ukazuje, že ne všechny dlaždice odpovídají interiéru. Díky přesným rozměrům si můžete vybrat kameninu, která nebude vyžadovat příliš mnoho ořezávání a zasahování do přirozeného tvaru dlažby. Po dokončení práce se může ukázat, že například dlaždice o rozměrech 120x30 budou dokonale odpovídat tvaru schodů. Jejich použitím zkrátíte čas práce a získáte dokonalý konečný výsledek. Pokuste se také co nejpřesněji přizpůsobit tvar a velikost dlaždic potřebám interiéru. Toto je jedno z hlavních pravidel pro měření a pokládání dlaždic. Můžete jej také použít při výběru obkladů.

Před zahájením práce nezapomeňte na příslušenství, bez kterého nebude možné pokládat dlaždice. Jsou to: distanční kříže, malta, tzn. lepidlo, dokončovací lišty a spárovací hmota, stejně jako vodováha a řezačka na dlažbu.

Všechny potřebné materiály najdete v našem obchodě BauMax.

Příslušenství k obkladům a dlažbám - Baumax.cz

Jak položit dlažbu na podlaze: symetrie

Dlaždice máme vybrané, dokončovací prvky také, je čas začít práci. Krok za krokem - postupujte podle pokynů. Očistěte podklad a pokládku dlaždic naplánujte „na sucho“. Vezměte v úvahu velikost podlahy, velikost dlaždic a dilatačních spár, tzn. míst pro spáry. Bude užitečné použít princip axiální symetrie, známý z lekcí geometrie. Vyznačte několik os přes podlahu, abyste označili orientační body, které plánujete obkládat. Pokud chcete pokládat dlaždice klasickým způsobem - paralelně, vložte první „suchou“ dlaždici do jednoho z rohů podlahy, čímž označte první řadu dlaždic. Pokud vám záleží na estetickém vzhledu podkladu, začněte od rohů stěny se vstupními dveřmi do místnosti. Začnete-li na tomto místě pokládat gres, „koncové“ dlaždice, které nejčastěji vyžadují řezání, budou umístěny ke zdi na konci interiéru. Umístěním řezaných dlaždic ke zdi se umožní jejich skrytí pod nábytkem, kde nebudou tolik nápadné.

Po pokládce první dlaždice přidejte plánovanou šířku spárovací hmoty a do druhého rohu nakreslete vodorovnou čáru. Poté nakreslete svislou čáru ve stejném rohu, přičemž vezměte v úvahu šířku dilatační spáry. Křížový bod vodorovných a svislých čar je výchozím bodem pro první řadu dlaždic. Dalším krokem bude posunutí svislé osy na vzdálenost rovnou první dlaždici a spáry. V tomto bodě pod osou přilepte vodorovný pás a svislý pás podél osy. Díky tomu vytvoříte základní linii lepení prvních řad dlaždic.

K pokládání dlažby tímto způsobem nepotřebujete žádné profesionální nářadí, stačí  řádně připravit podklad a v dalších krocích použít vhodné lepidlo nebo kvalitní maltu, na kterou budete pokládat dlažbu.


Příslušenství k obkladům a dlažbám - Baumax.cz

Jak položit dlažbu na schodišti

Abyste správně položili dlaždice na schodech, pečlivě je změřte. Stejně jako v případě podlahy „vyzkoušejte“ celou dlažbu na sucho, bez použití lepicí malty. To vám umožní ověřit jakékoli vertikální a horizontální odchylky, které budou vyžadovat doplnění nebo zarovnání. Pamatujte, že při pokládání dlaždic na venkovní schody musíte dodržovat minimálně 2% sklonu plochy směrem dolů nebo do stran. Tím zajistíte řádný odtok vody, aby se nedržela na dlažbě.

Při správném plánování můžete v počáteční fázi určit, kolik materiálu použijete. Velké dlaždice pokrývající celou plochu schodů budou na schodech vypadat nejlíp. Pokud jste však zvolili menší dlaždice a použijete pro každý schodový stupeň několik, začněte tak, že jeden umístíte do středu osy schodiště a poté po stranách uříznutou příslušnými nástroji dlažbu. Nezapomeňte vzít v úvahu dilatační spáry. Získáte je pomocí distančních křížků. Spáry podlahových dlaždic by měly být 8 až 14 mm široké. Při výpočtu vezměte v úvahu také lepidlo, protože při aplikaci lepidla pod dlaždice zvedne jejich úroveň. K pokládání dlaždic použijte vodováhu, zejména pokud podklad není dokonale rovný. Pokládání bude efektní, pouze pokud to uděláte přesně.

Jak položit dlažbu: sloupy, komíny, výklenky

Pokud jsou v místnosti ohyby stěn, sloupky, komín nebo výklenky, pokládání podlahových dlaždic bude komplikovanější. Vytvořte rozvržení tak, aby plné dlaždice byly ve vnějších rozích a řezané prvky ve vnitřních rozích. V případě potřeby lze velikost a tvar těchto prvků upravit pomocí vyrovnávací malty nebo pomocí sádrokartonu.

Bez ohledu na to, zda pokládáte podlahové dlaždice nebo obklady, pamatujte na jedno klíčové pravidlo. Čím méně řezů, tím lépe. Proto je také důležité provést před položením přesná měření.

Jak položit dlažbu: spojení dvou typů dlaždic

V interiéru často najdeme spojení různých typů dlaždic. Může to být spojení dvou typů podlahových dlaždic nebo podlahových dlaždic s obklady. V takové situaci se musíte postarat o symetrii. V ideálním případě by dlaždice měly mít stejnou velikost, protože se potom setkávají na stejném místě se spárami. Problém nastává, když se jejich velikost liší. V takovém případě položte dlaždice menší velikosti tak, aby jejich početnost odpovídala větší dlaždici. Pokud se povrchy dlaždic umístěných ve dvou různých místnostech dostanou do spojení, zkuste zachovat linii injektážní malty. Rovina, kde se setkávají různé typy dlaždic, by měla být v ose dveřního křídla - díky tomu nebude viditelná přechodová čára podlahy.

Jak položit dlažbu: přizpůsobení spár

Správná volba velikosti spár vám umožní lépe přizpůsobit koberec velikosti interiéru. Zmenšením nebo zvětšením šířky spár můžete dlaždice uspořádat, aniž byste je museli ořezávat. Platí pravidlo, že čím větší jsou dlaždice, tím širší by měly být spáry. Nezapomeňte, že správně vytvořena spára by měla dokonale odpovídat povrchu dlaždic. Správně provedené spáry se musí setkávat v jedné rovině. Pokud čáry injektážní malty netvoří pravý úhel, dlaždice se zdají být křivé. Spoje na stěně a na podlaze by se rovněž měly stýkat ve stejné linii. Pro rovnoměrné pokládání dlaždic byste měli připravit distanční křížky, které jsou umístěné mezi dlaždice a umožní vám udržet perfektní linii.

Příslušenství k obkladům a dlažbám - Baumax.cz

Jak položit dlažbu: optické vyrovnání velikosti místnosti

Při zaměřovaní vezměte v úvahu charakter a tvar místnosti, ve které plánujete začít pokládku. Vyberte dlaždice s ohledem na její rozměry. Špatně naplánování uspořádání může opticky zmenšit nebo zkreslit tvar místnosti.

Předpokládá se, že v malé místnosti by měly být použity malé dlaždice a naopak - ve velké místnosti bude lépe fungovat glazura s většími jednotlivými prvky. V úzké a dlouhé místnosti by měla být dlažba umístěna horizontálně, co vizuálně vyrovná proporce. Jejich paralelní uložení zase zesílí účinek velmi dlouhého interiéru.

Jak položit dlažbu: množství materiálu

Předpokládá se, že standardní pokládka dlaždic vyžaduje vytvoření materiálové rezervy, která by měla být: 10% pro místnost do 10 m2, 5% pro plochu 10 až 50 m2 a 3% pro prostor přesahující 50 m2.

Pokud jde o pokládku dláždíc úhlopříčně, měla by být tato rezerva větší: 20% pro plochu do 10 m2, 10% pro plochu 10 až 50 m2 a 5% pro plochu větší než 50 m2.

Příprava takové rezervy dlažby je nezbytná kvůli nevyhnutelným řezům, během nichž se dlaždice často rozpadají a lámou, a případným chybám, které bude třeba opravit. Nákup dalších dlaždic se může později ukázat jako obtížný nebo dokonce nemožný kvůli nedostupnosti daného modelu. Před zahájením práce se ujistěte, že máte připraveno odpovídající množství materiálu.

Zpět