Jak opravit prasklinu ve zdi?

27.11.2024

Trhliny mohou být viditelnými známkami stárnutí budovy, stavebních chyb nebo jiných faktorů ovlivňujících stabilitu konstrukce. Nejen, že vypadají nevzhledně, ale také mohou naznačovat, že něco není v pořádku. Rychlé zjištění příčiny praskání stěn, oprava a zabránění dalšímu poškození je prvním krokem při opravě popraskaných stěn.

Níže je rychlý návod na opravu prasklin. V tomto článku probereme různé typy prasklin, jejich příčiny a kroky, které můžete podniknout k identifikaci, opravě a hlavně k zamezení budoucích prasklin. Nejenže vám poskytneme praktické tipy na opravy, ale také vám řekneme, kdy se poradit s odborníky, abyste zajistili dlouhodobou celistvost vašich stěn a budovy jako celku.

Jak opravit prasklinu ve zdi?


V tomto článku:

1. Proč se na zdi objevují praskliny?

2. Jak opravit popraskané zdi v bytě?

3. Kdy je potřeba opravit praskliny ve zdech?

4. Jak zabránit prasklinám ve zdi?Proč se na zdi objevují praskliny?

Důvodů může být mnoho a často je těžké určit, co skutečně přímo ovlivnilo prasklou zeď. Aby však byla oprava prasklin ve stěnách účinná, je třeba nejprve prozkoumat příčiny prasklin ve zdech.

Proč se na zdi objevují praskliny? Praskliny či trhliny na stěnách se mohou objevit z různých důvodů souvisejících jak s přírodními procesy, tak lidským zaviněním. Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč se na stěnách mohou objevit praskliny:

  1. Sedání stavby: Procesem sedání mohou procházet nově postavené budovy, ale i ty starší. Jde o přirozený jev, v jehož důsledku se půda pod budovou stabilizuje, což může vést k prasklinám ve zdech. Pokud jsou trhliny důsledkem sedání budovy, je důležité pochopit, zda se jedná o přirozený proces nebo známku vážnějšího problému. V některých případech mohou být podniknuty kroky, jako je zesílení základů, aby se minimalizovaly účinky usazování.

  2. Vlhkost: Nadměrná vlhkost ve stěnách může oslabit strukturu stavebních materiálů, což vede k prasklinám. To je důležité zejména v oblastech s vysokou úrovní vlhkosti nebo tam, kde nejsou budovy řádně izolovaný před vodou. Pokud je příčinou vzniku trhlin vlhkost, je nutné najít zdroj vlhkosti a odstranit jej. To může zahrnovat zlepšení izolace, opravu poškozených střech nebo potrubí a instalaci ventilačních a odvlhčovacích systémů.

  3. Geologické děje: V oblastech s aktivními geologickými ději, jako jsou zemětřesení nebo otřesy hornin v oblastech po těžbě, mohou být trhliny výsledkem dynamických sil působících na konstrukci budovy.

  4. Konstrukční chyby: Nesprávně navržené nebo zhotovené konstrukce mohou vést k nerovnoměrnému zatížení stěn, což zase může způsobit praskliny. Pokud jsou praskliny důsledkem konstrukčních chyb, mohou být nutné rozsáhlejší opravy. To může zahrnovat zesílení konstrukce, přepracování nesprávně navržených součástí nebo změnu konstrukce.

  5. Vibrace: Časté vibrace, jako jsou ty, které vytváří provoz těžkých vozidel nebo strojů, mohou ovlivnit celistvost budovy a způsobit vznik trhlin. Pokud jsou příčinou prasklin vibrace, je na zvážení, zda lze zdroje vibrací v okolí budovy omezit, například přesměrováním těžké dopravy na silnice pro ně stavěné. Pokud to není možné, bude potřeba budovu dobře ochránit před vibracemi.

  6. Změny teploty: Rychlé změny teploty mohou způsobit roztahování a smršťování stavebních materiálů, což může vést k prasklinám. Pokud jsou praskliny způsobeny rychlými změnami teploty, může výběr správných stavebních materiálů se správnou flexibilitou pomoci snížit dopad těchto změn.

  7. Obývání budovy: Při užívání budovy mohou její součásti podléhat běžnému opotřebení, které se může projevit prasklinami.

  8. Špatné materiály: Výběr nesprávných stavebních materiálů, které nejsou dostatečně pružné nebo odolné, může způsobit praskliny. Pokud jsou příčinou nevhodné konstrukční materiály, nahraďte je materiály vhodnějšími pro dané použití.

  9. Renovační práce: Nesprávně provedené renovační práce, jako jsou změny konstrukce nebo chyby při vrtání nebo vybíjení, mohou způsobit poškození konstrukce stěny. Pokud se v důsledku neodborně provedených rekonstrukčních prací objevily trhliny, bude nutné provést opravu a odstranit poškozené prvky a zeď přestavět.

Praskliny a trhliny na stěnách by měly být považovány za signál, že existují nějaké problémy související se strukturou budovy nebo podmínkami prostředí. Rozpoznání příčiny vzniku prasklin je zásadní pro provedení správné opravy a zabránění jejich opětovnému výskytu. U větších nebo neurčených prasklin je vždy dobré se konzultovat s odborným stavebním specialistou.

Praskliny mohou být velké nebo malé. Jak odstranit takové praskliny ve zdi? To se dozvíte níže. Opravit popraskané zdi svépomocí není tak obtížné!

Jak opravit popraskané zdi v bytě?

Oprava prasklé zdi by měla samozřejmě začít diagnostikou. Jakmile je příčina praskání stěny identifikována a odstraněna, lze začít s opravami.

Oprava prasklin na zdech může vyžadovat určité zkušenosti a dovednosti, ale se správným přístupem byste to měli zvládnout sami. Pokud se vám však zdá odstranění prasklin na stěně příliš náročné, je dobré si najmout odborníka, oprava prasklin na zdech pak bude provedena profesionálně.

Jak odstranit praskliny ve zdi? - příprava povrchu

V první řadě odstraňte starý nátěr či omítku, které jsou kolem praskliny. Tato akce může vyžadovat dodatečné broušení nebo čištění zasažené oblasti. Pamatujte, že před pokračováním k další fázi by na zdi neměly zůstat žádné zbytky loupající se omítky nebo barvy.

Tento krok je důležitý jak při opravě povrchových, tak hlubokých prasklin na stěně.

Jak opravit popraskané zdi? - vyplnění trhlin

Podle šířky trhliny můžete použít vhodnou spárovací hmotu nebo pružný tmel. Větší trhliny mohou vyžadovat vložení pružné výplně do trhliny před aplikací spárovací hmoty. Velké praskliny na stěnách lze dodatečně zajistit speciální síťovinou pro vyztužování omítek.

Jak vyplnit praskliny ve zdi? V případě povrchových prasklin poslouží spárovací hmota. Hlubší a širší praskliny budou vyžadovat pružný tmel nebo cementovou směs. Zvláštním případem jsou praskliny vzniklé nadměrnou vlhkostí - zde je nejlepší použít k opravě hydroizolační tmel. Na praskliny v omítce poslouží opravné malty a tmely a elastomerový tmel je dobrou volbou, pokud řešíte strukturální trhliny.

Jak odstranit praskliny ve zdi? - hlazení, plnění a broušení povrchu

Po nanesení malty nebo tmelu jej vyhlaďte stěrkou. Ujistěte se, že povrch je rovný a hladký. Může být nutné nanést několik vrstev a obrousit je.

Když je opravený povrch suchý, lehce jej přebruste, abyste získali hladký a rovný povrch. Ujistěte se, že prasklina není vidět a není cítit pod prsty.

Jak se zbavit prasklin ve zdi ? - malování nebo omítání

Jakmile je broušení dokončeno a povrch je připraven, můžete přistoupit k malování nebo omítání, aby se opravený povrch sjednotil se zbytkem stěny. Ujistěte se, že používáte správné materiály pro úpravu vzhledu a textury povrchu. Praskliny na stěnách se vyskytují na různých místech, po jejich odstranění bude potřeba oblast opravy následně dobře zamaskovat.

Kdy je potřeba opravit praskliny ve zdech?

Oprava prasklin ve zdech by měla být provedena včas, aby nedošlo ke zhoršení situace a případným větším problémům s celistvostí budovy. Pokud je trhlina malá, například způsobená přirozeným pohybem materiálů, nemusí vyžadovat okamžitou opravu. Pokud je však trhlina široká, hluboká nebo se zvětšuje, je potřeba jednat okamžitě.

Také v případě, že prasklina ovlivňuje stabilitu budovy nebo vyvolává obavy o bezpečnost, měla by být oprava provedena co nejdříve. Praskliny kolem základů, nosných sloupů nebo jiných klíčových konstrukčních prvků vyžadují okamžitou pozornost. Zvětšující se praskliny mohou být stejně nebezpečné. Úzké a malé škrábance a praskliny na stěnách mohou počkat, ale širší praskliny by měly být opraveny okamžitě.

Pokud plánujete renovační práce nebo malování stěn, je to vhodná doba na opravu stávajících prasklin. Tím se nejen zlepší estetika, ale také se vyhnete problémům v budoucnu.

Jak zabránit prasklinám ve zdi?

Rozhodně každý preferuje prevenci před léčbou a toto pravidlo platí i pro praskliny ve zdi Praskliny a trhliny není těžké opravit, ale jednodušeji je zabránit jejich vzniku.

Co pomáhá předcházet prasklinám? Určitě solidní konstrukce, dobré materiály (včetně flexibilních systémů a stavebních materiálů) a profesionálně provedená práce. Při následném užívání budovy bude důležité kontrolovat vlhkost, zabránit mechanickému poškození a omezit vibrace.

Zpět