Dodavatelé

Pro zajištění atraktivních výrobků v nízkých cenách našim klientům, firma Merkury Market důsledně zlepšuje svou obchodní nabídku.

Firmy, které mají zájem o spolupráci s námi, prosíme o zaslání nabídek se sortimentem. Nabídka musí obsahovat předběžný návrh obchodních podmínek a ceník, katalog, vzorkovnici / vzorky textilií (týká-li se).

Nabídky zaslané e-mailem nebereme v potaz.

Kontakt:

Merkury Market s.r.o.
Konatel' spoločnosti
Duklianska 11
080 01 Prešov

nebo:

MERKURY MARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

s přípiskem "Nabídka dodávek"