Silikonova omitka 2036 25 kg

749,00 KČ / ks

Silikonova omitka 2036 25 kg

Kód: 2208027

749,00 Kč / ks Jednotková cena: 29.96 kč / kg


749,00

Přidat do košíku
Zavolej a objednej

Značka BAUMAX

Kód: 2208027

Dostupnost: zboží na objednávku

Předpokládaná lhůta dodání: cca 21 pracovních dnů

Druh:
silikonova
Oblast využití:
exteriér, interiér
Balení obsahuje:
25 kg
Doba schnutí :
24 hod.
Základní barva:
zelená
Teplota pro zpracování:
+5 až +25°C
Zrnitost:
1,5 mm
Spotřeba:
2,4 kg/m²
Silikonová omítka se strukturou beránek. Důležitá identifikovaná použití látky a nedoporučovaná použití: ve stavebnictví v systému zateplování budov jako vnější dekorační omítka, ochranná a dekorační úprava vnitřních i vnějších prvků budov. Výrobek určený pro profesionální, průmyslové, řemeslné a soukromé použití. Nedoporučované použití – veškerá jiná použití. Jiná než doporučená použití výrobku jsou možná pouze na vlastní zodpovědnost zákazníka. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: i při krátkodobé expozici omezte kontakt s kůží a očima. Při dlouhodobé anebo kontinuální expozici je doporučeno přijmout bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží, dýchacími cestami a očima. Zabraňte nekontrolovanému úniku do prostředí. Dbejte na dostatečné větrání na pracovišti. Noste ochranný oděv. Při práci se směsi nejezte a nepijte. Po práci s přípravkem si umyjte ruce. Výrobek je po zaschnutí těžce odstranitelný. Během stavebních prací a po jejich skončení místnosti před použitím větrejte, až zmizí charakteristický zápach. Podmínky pro bezpečné skladování včetně informací o neslučitelnosti: skladujte na chladném, suchém místě v dobře uzavřených a označených obalech. Nedovolte, aby se výrobek dostal do rukou dětem. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv. Chraňte výrobek před vysokými (nad 30°C) a niskými teplotami. Po zmrazení výrobek nevratně ztrácí své vlastnosti, pod 0°C. Skladujte v souladu s předpisy pro chemické látky.
Komentáře uživatelů
Kolekce
Doporučené výrobky