Samonivelační hmota na podlahy Premium S200 25 kg

275,00 KČ / ks

Samonivelační hmota na podlahy Premium S200 25 kg

Kód: 3695031

275,00 Kč / ks Jednotková cena: 11.00 kč / kg


275,00

Přidat do košíku
Zavolej a objednej

Značka Den Braven

Kód: 3695031

Dostupnost: zboží je dostupné

Předpokládaná lhůta dodání: cca 5 pracovních dnů

Značka:
DEN BRAVEN
Pevnost v tlaku (MPa):
20
Oblast využití:
interiér
Balení obsahuje:
25 kg
Doba schnutí :
8 hod.
Doba zpracovatelnosti:
cca 20 min
Teplota pro zpracování:
+5 až +35°C
Vydatnost:
cca 1350 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy:
2 – 30 mm
Spotřeba:
1,6 kg/m²/1mm

Výrobek
Samonivelační potěrová směs cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch.

Vlastnosti
- Ideální pevnost v tahu i tlaku;
- Použití v interiéru;
- Pochůzná již po 8 hodinách;
- Není mrazuvzdorná;
- Není určená jako konečná povrchová úprava;
- Není vhodná na podlahové vytápění na dřevěné, kovové a plastové

podklady;

Použití
- Vyrovnávací hmota pro zhotovení vnitřních pochůzných potěrů na pevné podklady jako např. beton nebo mazanina.
- Vyrovnání výškových rozdílů v jedné vrstvě 2 – 30 mm,
- Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum.
- Zpracovatelnost směsi lze provádět ručně nebo strojně.


Omezení
Aplikaci neprovádět při teplotách pod 5°C a nad 35°C (pro vzduch i podklad) a chránit před rychlým vysušením.
Pozor! Za vyšších teplot, kdy hrozí nadměrné a rychlejší odpařování vody z cementové malty, nepomáhat si překračováním stanovené hodnoty dávkování vody. Hrozí vyplavení cementového pojiva a k sedimentaci plniva. Neprovádět na podklady na bázi síranu vápenatého!

Příprava podkladu
Musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, pevný, nosný (pevnost v tlaku min. 20 MPa) zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků, výkvětů a nesmí být vodoodpudivý a zmrzlý. Pro zajištění kvality podkladu je vhodné provést sondu prokazující jeho soudržnost a to do hloubky min. 20 mm. Větší prohlubně nejprve vyrovnat např. Výplňovou opravnou stěrkou na beton. Podklad je nutné opatřit penetračním nátěrem nejideálněji Primer Alfa nebo např. Penetrací S2802A nebo naředěným Koncentrátem S2802A, Hloubková penetrace NANO Den Braven.

Pokyny
Suchou směs rozmíchejte s čistou vodou splňující ČSN EN 1008 ve stanoveném poměru (viz. obal) tak, aby bylo dosaženo předepsané roztékavosti. Namíchanou směs je nutné zpracovat nejpozději do 20 minut. Důkladnou homogenizaci provedete vřetenovým míchadlem na vrtačce s nízkým počtem otáček (do max. 500 ot./min). Po 2 min. míchání se malta nechá 1 min. odstát, znovu se promíchá 1 min. (nesmí být viditelné žádné nerozmíchané hrudky) a může se ihned zpracovávat. Hmotu rozléváme v pruzích ve vzdálenosti 20 – 30 cm. Je třeba dbát, aby nový materiál byl co nejdříve aplikován již k položenému - rozlitému pro zajištění konvergence. (do 15 minut v závislosti na teplotě a vlhkosti podkladu). Při aplikaci provedeme kontrolu rozlevu. Čerstvě nanesený materiál se roztáhne pomocí rakle nebo hliníkové latě, hladítka, tyče resp. pórovacího ježka, čímž se odstraní přebytečný vzduch a nanesená vrstva se zarovná. (délku hrotů volíme dle tloušťky vrstvy max. 30 mm). Při požadavku nanesení 2 vrstev je po 24 hodinách nutné první vrstvu napenetrovat. Tuhnoucí hmota se již nesmí ředit.

Technický list:

 

Komentáře uživatelů
Kolekce
Doporučené výrobky