Omítka mozaiková M-460 25 kg

899,00 KČ / ks

Omítka mozaiková M-460 25 kg

Kód: 2205500

899,00 Kč / ks Jednotková cena: 35.96 kč / kg


899,00

Přidat do košíku
Zavolej a objednej

Kód: 2205500

Dostupnost: zboží je dostupné

Předpokládaná lhůta dodání: cca 5 pracovních dnů

Balení obsahuje:
25 kg
Doba schnutí :
24 hod.
Teplota pro zpracování:
+5 až +25°C
Zrnitost:
1,5 mm
Spotřeba:
3,6-4,1 kg/m²

Důležitá identifikovaná použití látky a nedoporučovaná použití:
ve stavebnictví, k použití v interiérech i exteriérech budov, k výrobě dekorativních forem, fasád, soklů, okenních nik, schodišť. Výrobek je určen pro profesionální, průmyslové, řemeslné a soukromé použití. Nedoporučované použití – veškerá jiná použití. Jiná než doporučená použití výrobku jsou možná pouze na vlastní zodpovědnost zákazníka.

Zacházení a skladování
Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: i při krátkodobé expozici omezte kontakt s kůží a očima. Při dlouhodobé anebo kontinuální expozici je doporučeno přijmout bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží, dýchacími cestami a očima. Zabraňte nekontrolovanému úniku do prostředí. Dbejte na dostatečné větrání na pracovišti. Noste ochranný oděv. Při práci se směsi nejezte a nepijte. Po práci s přípravkem si umyjte ruce. Informace o osobních ochranných prostředcích jsou uvedeny v oddílu 8. Výrobek je po zaschnutí těžce odstranitelný.

Podmínky pro bezpečné skladování včetně informací o neslučitelnosti: skladujte na chladném, suchém místě v dobře uzavřených, původních a označených obalech. Nedovolte, aby se výrobek dostal do rukou dětem. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv. Chraňte výrobek před vysokými (nad 30°C) a niskými teplotami. Po zmrazení výrobek nevratně ztrácí své vlastnosti, pod 0°C. Skladujte v souladu s předpisy pro chemické látky.

Komentáře uživatelů
Kolekce
Doporučené výrobky
Jak položit dlažbu na podlahu a na schodiště? Efektivní poradenství

Jak položit dlažbu na podlahu a na schodiště? Efektivní poradenství

22.01.2021

Samotné pokládání dlaždic nemusí být složité. Pokud máte správné vybavení a odhodlaní, budete schopni zvládnout tuto práci dodržováním několika základních pravidel. Jak položit dlaždice krok za krokem? Shromáždili jsme nejdůležitější informace, které...

Budete dělat novou koupelnu nebo terasu? Poradíme vám se správnou aplikací hydroizolace

Budete dělat novou koupelnu nebo terasu? Poradíme vám se správnou aplikací hydroizolace

10.04.2021

V moderním stavebnictví se s pojmem hydroizolace setkáváme pravidelně. Bez hydroizolace se už dnes neobejde téměř žádná stavba.

Ikona_tel