Baumax slevová karta

Vážení zákazníci,

Baumax kartou stálého zákazníka můžete aktivně využívat naše nízké ceny ještě za výhodnějších podmínek.

 

Podmínky pro uplatnění slevy

V případě, že v předcházejícím kalendářním roce nebo v probíhajícím kalendářním roce (v závislosti na tom, ve kterém roce byl obrat vyšší) bylo dosaženo níže uvedeného obratu, bude zákazníkovi po předložení Baumax karty, poskytnutá sleva dle dosaženého obratu, viz. níže. Sleva 2% bude poskytnuta za níže uvedených podmínek. Sleva 2% platí pro držitele karet založených po 03/2018.

  • Sleva 2%: po udělení souhlasu pro zasílání Baumax nabídek emailem při registraci Baumax karty

  • Sleva 3%: obrat v hodnotě 27 001 Kč – 80 500 Kč

  • Sleva 5%: obrat v hodnotě 80 501 Kč – 179 000 Kč

  • Sleva 7%: obrat v hodnotě 179 001 Kč – 270 000 Kč

  • Sleva 10%: obrat v hodnotě nad 270 001 Kč

Sleva se neposkytuje v případě nákupu akčního zboží, zboží z výprodeje, zboží v letákové nabídce, akčního zboží na zákaznickou objednávku a zboží které bude označeno na prodejnách anebo v letáku označením výhodná cena. Při nákupu zboží na zákaznickou objednávku může být zákazníkovi poskytnuta individuální sleva vedením prodejny a to podle možností BM Česko s.r.o., v závislosti na druhu, množství a ceně zboží. I v případě neposkytnutí slevy na výše uvedené zboží, obrat dosažený nákupem se připočítává k obratu naakumulovanému na Baumax kartě.

Sleva platí (podle výše dosažené slevy v minulém nebo probíhajícím kalendářním roce) vždy daný kalendářní rok. Výše slevy pro další kalendářní rok je úměrná dosažením aktuálního obratu v daném nebo minulém roce a neklesá pod 2% (pro zákazníky s Baumax kartou založenou po 03/2018).

Baumax kartu lze uplatnit pouze na všech Baumax kamenných prodejnách v České republice.

Cena nové Baumax karty je 27 Kč.

Podrobné informace jsou k dispozici na každé prodejně Baumax na Informacích.