Pomáháme přírodě! jak předejít suchu!

12.07.2022

Voda je poklad, kterého bychom si měli vážit, jinak brzy bolestně zjistíme, co znamená nedostatek vody v krajině. Každý rok dostáváme z různých částí světa informace o velkých suchách, které ničí úrodu, ale i způsobují úhyn mnoha živočišných druhů. Sucho je jedním z hlavních příčin rozsáhlých požárů, které ničí přírodu v nejkrásnějších koutech země. Zajímá vás, co můžete udělat pro blaho planety? Jak si vážit vody a zároveň rozumně ji využívat, aby se předešlo suchu? Zdá se, že tato otázka zejména na začátku léta nabývá na důležitosti.

Naši odborníci připravili odpovědi na všechny tyto otázky a několik mimořádně jednoduchých způsobů, jak šetřit vodou, které jistě pomohou předcházet suchu a zadržování vody v krajině.


V tomto článku:

1. Co je to vlastně sucho?

2. Úsporné zavlažování rostlin – používejte retenční nádrže!

3. Zavlažujte chytře!

4. Zvažte systém kapkové závlahy

5. Jak předcházet nadměrné spotřebě vody při zahradnických pracích? Tohle stojí za připomenutí!

6. Mulčování rostlin prospívá vodnímu hospodářství!Co je to vlastně sucho?

Dle definice IMHV/ Ústavu meteorologie a vodního hospodářství sucho je nepřetržitý jev regionálního rozsahu a znamená podprůměrnou dostupnost vody za určitých přírodních podmínek. Suchem se neoznačují jen extrémní jevy, ale také všechny jevy, ke kterým dochází, když je pro daný region méně dostupná voda. Vzhledem k meteorologickým a klimatickým podmínkám, zemědělským problémům, hydrologickým podmínkám a ekonomickým vlivům se rozlišují následující fáze vývoje sucha:

  • meteorologické sucho je období, které může trvat měsíce až roky, kdy přítok srážek do dané oblasti klesne pod běžnou úroveň za daných klimatických podmínek,
  • zemědělské sucho je období, kdy půdní vlhkost nestačí pokrýt vodní potřeby rostlin a vést běžné zemědělské hospodaření,
  •  hydrologické sucho souvisí s obdobím, kdy nedostatkem srážek průtoky v řekách klesají pod průměr, a v případě déle trvajícího meteorologického sucha je pozorován výrazný pokles úrovně podzemních vod,
  • socioekonomické sucho vyplývá z výše uvedených fyzikálních procesů a souvisí s ekonomickými otázkami v oblasti lidské činnosti postižené suchem.

Přestože vědci a ekologové již desítky let varují před negativními důsledky klimatických změn a silným skleníkovým efektem, jejich hlas je slyšet až v posledních letech. Následky sucha, které stále častěji postihuje i Česko, začaly pociťovat nejen lidé zabývající se zemědělstvím či průmyslem, ale i velmi často běžní občané. Státní vodohospodářský úřad provádí sérii komplexních studií, které mají dát odpověď na tuto nejdůležitější otázku, jak účinně předcházet suchu v krajině a jaké opatření je potřeba podniknout.

Zkusme se zamyslet nad tím, jak může běžný člověk čelit suchu? I když se zdá, že na úsilí jednotlivce příliš nezáleží, stojí za to připomenout, že kapka hloubí kámen! Pokud každý vyvine své vlastní opatření, například ve své domácnosti či okolí, vše bude mít měřitelný efekt a pomůže snadněji zadržovat vodu v krajině a předcházet suchu. Zde jsou nejjednodušší opatření, které může většina z nás snadno uvést do praxe ve svém prostředí, než bude pozdě .

Úsporné zavlažování rostlin – používejte retenční nádrže!

Každý, kdo je šťastným majitelem zahrady nebo rekreačního pozemku, ví, jak důležité je v létě správné zavlažování rostlin. Bohužel rok od roku jsou stále častější období déletrvajících veder a nedostatku srážek. Během této doby potřebujeme velké množství vody pro zavlažení pěstovaných rostlin, zeleniny a ovoce. Zde přichází na řadu první opatření – retenční nádrž – nádrž na dešťovou vodu. Slouží pro zachycování a uchovávání – i na poměrně dlouhou dobu – dešťové vody. Dešťová voda zachycená v nádrži je ideální pro zavlažování záhonů, květin a keřů na zahradě a my jsme tím schopní ušetřit pitnou vodu. Dešťovou vodu si v nádrži na vodu snadno nasbírá každý z nás. Není to nijak zvlášť obtížný úkol, tím že voda sama steče z okapu do retenční nádrže.

Nádrže se často umisťují u zahradních domků nebo altánů, kde je uskladněno zahradní nářadí, jako jsou konve nebo kbelíky. S jejich pomocí snadno pak zavlažíte každý záhon dešťovou vodou z nádrže. Za zmínku stojí, že nádrž může být vybavena například i praktickým ponorným čerpadlem, které vám usnadní čerpaní vody a následné zalévání. U nás v obchodech, najdete nádrže na vodu a vhodné příslušenství k nim, která vám mohou nejen ušetřit účty za vodu, ale díky nim zavedete opatření, které se podělí na prevencí proti suchu.

Potenciál sběru dešťové vody si všimla a ocenila i vláda, která připravila speciální dotační program dešťovka, která schvaluje dotace na podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích rodinných domů. Program má podporovat životní prostředí a popularizovat odběr vody v rámci stavebních pozemků.

Zavlažujte chytře!

Pokud sbíráte dešťovku, vyplatí se ji využívat optimálním způsobem – když zaléváte, pak se snažit snížit její spotřebu na minimum. Myslete na čas zálivky a zvolte optimální denní dobu, tak aby bylo zavlažování co nejvíce efektní. Zavlažování plodin ve špatnou dobu může vést k tomu, že se voda z půdy odpaří velmi rychle, aniž by to rostlinám prospělo. Proto pro efektivní zálivku je ideální časná ranní nebo pozdní večerní doba. Je dobré věnovat pozornost i samotnému způsobu zavlažování – častá závlaha půdy malým množstvím vody je mnohem prospěšnější a účinnější pro rostliny a plodiny než intenzivní zálivka v delších intervalech. Menší spotřeba vody je malým, ale významným krůčkem ke zlepšení stavu vodního hospodářství, proto se snažme tohle pravidlo zavést v naší zahradě.

Pamatujte! K zalévání nikdy nepoužívejte pitnou vodu nejvyšší kvality!

Zvažte systém kapkové závlahy

Kapková závlaha může být dalším vhodným opatřením. Kapková závlaha je inovativní řešení, díky kterému budou všechny zahradní rostliny v naší zahradě rovnoměrně a pravidelně zavlažovány s využitím minimální spotřeby vody. Vše, co musíte udělat, je spojit prvky konstrukce a naprogramovat nastavení zavlažování. Zavlažovací systémy dostupné v zahradnictvích a hobby marketech umožňují vytvořit funkční závlahový systém na balkoně, terase a na zahradě. Díky nim šetříte spotřebu vody i životní prostředí .

Jak předcházet nadměrné spotřebě vody při zahradnických pracích? Tohle stojí za připomenutí!

Změna zavlažovacího systému, shromažďování dešťové vody nebo prozíravější plánování výsadby plodin jsou jen příklady řešení, která můžete ve své domácnosti zavést. Pokud vás trápí sucho a jeho vliv na životní prostředí, přemýšlíte o tom, jak mu předcházet, stejně jako i dalším ekologickým problémům, navrhujeme, co ještě stojí za pozornost!

Mulčování rostlin prospívá vodnímu hospodářství!

Pokud chcete, aby si vaše okrasné rostliny i přes vysokou okolní teplotu nebo intenzivní sluneční záření udržely déle vláhu, určitě použijte mulčování. Pomocí kůry nebo štěpku záhon nejen zatraktivníte, ale také zpomalíte proces odpařování vody z půdy. Další výhodou dekorační mulčovací kůry je, že podporuje boj proti plevelům - semena nebo zárodky nesené větrem nebo domácími a divokými zvířaty nebudou moci zakořenit v půdě tak snadno, jako bez ní.

Kromě toho stojí za to obnovovat meze a výsadby stromů, které snižují výpar a zvyšují hladinu vody, a také sázet na hranici polí stromy původních druhů, které podporují přirozenou retenci.

Zahradní jezírko - spojenec přirozeného zadržování vody

Všude tam, kde v létě prudce klesá hladina spodní vody, přijdou vhod zahradní jezírka a rybníčky. Tyto umělé vodní nádrže se mohou stát skutečným spojencem člověka a účinně předcházet následkům sucha.

Zajímavé je, že jezírko hraje velmi důležitou roli jako ekoton – přechodová zóna mezi dvěma ekosystémy. Pozitivně působí na okolní rostliny a přispívá také k vysoké biodiverzitě v okolí jezírek a rybníků.

Je to na každém z nás, jak se k otázce vodního hospodářství postavíme, ale i o tom jaké opatření zavedeme ještě dnes ve své domácnosti. S pomocí nabízených námi řešení a produktů budete moci nejen ušetřit vlastní náklady, ale rovněž přispět k záchraně životního prostředí!

 


 

NECHTE SE INSPIROVAT!


Barva na zahradní nábytek - kterou si vybrat? 5 doporučovaných produktů


Domek na nářadí - jaká musí být vzdálenost od hranice pozemku?


Jak vyrobit základnu pro zahradní domek?


 

Zpět