Newsletter

 
 
Reklamace

Reklamace

Vážení zákazníci,
veškeré reklamace zboží zakoupeného v původních prodejnách Baumax se vyřizují výhradně v pražské centrále společnosti sídlící na adrese:
 
BM ČESKO s.r.o.
Türkova ul. 1272/7
149 00, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 267 289 170
 
Pro podání reklamace je nutné vyplnit níže přiložený reklamační formulář s popisem vady, který je potřeba spolu s přiloženou fotografií produktu a kopií faktury/účtenky zaslat elektronicky na e-mailovou adresu reklamace@baumax.cz
 
Poté obdržíte od společnosti BM ČESKO s.r.o. potvrzení o registraci reklamace a po jejím vyřízení bude informováni o výsledku.
 
Reklamované zboží neodevzdávejte na prodejnách, o způsobu jeho odeslání Vás budeme informovat.
 
 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v znění pozdějších předpisů:

1. Prodávající informuje kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro zprostředkovávané finanční služby Finanční arbitr na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 (www.finarbitr.cz) a pro zboží a ostatní služby Česká obchodní inspekce s ústředním inspektorátem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.czwww.adr.coi.cz).

2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

3. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

All rights reserved © 2015 bauMax